Ki wa pe dir?

Lagreman i en keksoz ki popiler depi lepok ansyen. I annan lagreman politik, lagreman spirityel, lagreman finansyer, lagreman zidisyer, eksetera. En lagreman i ganny fer ant de dimoun. Apre ki en lagreman i’n ganny fer sa lagreman i ganny finalize par sinyatir toulede dimoun, devan en temwen. Tou lagreman ki’n ganny finalize i serye e toulede kote i oblize soumet avek lagreman ki zot in agree e tonm dakor lo la. Alors avan ou fer en lagreman ek en lot dimoun i enportan ki ou konnen ki ou pe fer, akoz si nou’n tonm dakor lo en keksoz menm si i fermal ou pa kapab kas lagreman e dir ou pa ti konnen.  Tou lagreman i annan son konsekans. Alors mazin 2 fwa avan ou tonm dakor lo ou langazman.