ki wa pe dir?

 

Nou'n ariv a sa moman sak lannen kot Seselwa ek bann zil ki son pep i koz Kreol nou zwenn pour selebre nou kiltir. Festival Kreol i fer nou koman en pep fyer akoz sa ki nou fer pandan sa levennman zis noumenm ki kapab fer.
Larises nou Kreolite i fer lemonn antye vwar keksoz ki zis dan Sesel ou kapab vwar. Nou'n toultan fyer nou en Seselwa e sa sezon i en loportinite pour nou koman en pep met tou diferans dekote e ansanm annou fer reviv nou kreolite. Bonn Fet nou kiltir Kreol!