ki wa pe dir?

 

Annan lespwar i vedir annan en latitid lespri kot ou ekspekte keksoz pozitiv o milye lenposibilite.
En dimoun ki annan lespwar i kontinyen dir, «Wi mon pou kapab, mon pou fer li, wi mon pou gannyen.» E par ou determinasyon ou vwar fri ou lekspektasyon. Ler ou annan lespwar ou espekte en rekonpans. En dimoun ki doute, annan lafreyer e enkyet, i kree dan li dezespwar, ki vedir tou keksoz i enposib, e byensir ou menm ou blok ou rekonpans. Pa toulezour ki lavi i an roz, me zis annan lespwar ki, «Après la nuit, il y a le jour»