Ki wa pe dir?

Ler nou dir en legim i organik, sa legim i bezwen pas atraver en prosedir kot i ganny vwar san kemikal. Ozordi mazorite legim ki ganny plante ek kemikal son valer nitrisyon i bokou pli ba ki legim ki pous natirel.
Tou sa ki nou manze i fer lefe lo nou lasante ki pozitiv ouswa negativ. Personn pa obliz personn pour manz nenport kwa. Me avek konsey ki nou  resevwar sorti kot bann ekspert vi-za-vi nou lasante, in ler pour nou analiz byen kwa ki nou met dan nou lekor.
Menm ki nou ganny demande pour manz pli bokou legim ek fri i enportan verifye byen. Ou lasante i depan antyerman lo kwa ki ou  manze e bwar. Alors vey byen kwa ki ou konsonmen.