Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

I annan bokou zenn dan Sesel ki seryezman pe get zot lavenir, e zot fer sa bann pa devan ki neseser pour ed zot en zour akonpli sa rev ki zot annan. Bann zenn parey Rudy Sinon pa pe zis asize e reve me zot leve e fer keksoz ki pou ed zot akonpli sa rev.

Rudy in konmans aktiv ek lazenes Parti Lepep byen boner  an 2006 letan ki in akonpanny en manm fanmiy dan aktivite, ensi ki vizit kot bann lakour etandonnen ki sa dimoun ti en sekreter seksyon. Apre sa Rudy in kontinyen lo limenm partisipe, dan bann groupman lazenes ziska ki Parti Lepep Plaisance in war son potansyel e i ti vin Tyermenn lo Komite Egzekitiv Nasyonal pour lazenes Plaisance an 2015. Me apre enn an, in bezwen al kontiny son letid alor in pas baton ek son koleg pour kontiny sa responsabilite ek zenn Plaisance.
« Personelman mon kontan politik. Ansemoman mon pe etidye Lasyans Politik ek Ladministrasyon Piblik. Politik is all about ki ou pe fer pour sosyete, ki diferans ou kapab fer, ki bann polisi ou pe drafte pour amelyor lavi dimoun, » Rudy i dir. E azoute ki:  “Ler Msye René ti form SPUP i ti annan sa ek li, i ti anvi tir Sesel dan lamizer, i ti annan en vizyon. Ler in fer nou ganny lendpeandans e letan in batir pei apre 77 nou’n war sa diferans. Nou’n devlope. Nou pti me nou avanse. Sa kriz ekonomik nepli ozordi nou stab. Nou’n sorti dan sa problenm. Marse lokal pe byen ale. »
Rudy pe reste o fe avek travay Prezidan Danny Faure ki i dir pe kontinyen pour amelyor kot i neseser. I evidan pour Rudy ki Prezidan Faure pe met bokou latansyon pourki prensip fonde par SPUP i gid li dan son travay dan gouvernman.
« I pe upgrade pour tous tou dimoun, an servan rann kont ek latransparans. Mon fer li konfyans. »
Me par kont i pa fer okenn konfyans nouvo MNA Plaisance ki Rudy i dir i pa tann narnyen ki montre ki i pe travay pour Plaisance. « Mon tann dimoun dir ki zot pe al kot DA oswa zot antre an kontak ek Parti Lepep.  Kanmenm nou’n perdi nou ki pe travay. Sa ki’n ganny elekte ki ti merit pe travay pour nou tou, pa pe fer li, » Rudy i dir, e azoute ki lo rezo sosyal MNA Plaisance i dir i ankor pe travay lo son plan.
Etan en zenn, Rudy i panse ki son Parti merit moderniz lafason ki i organiz aktivite pour atrakte zenn. «  I anann diferan zenerasyon. Nou merit evolye. Nou aktivite pa merit zis lanmizman, me osi edikativ. Zenn lontan pour desann pour nenport kwa konmela zot demann bokou avan koste. Menm Prezidan Faure merit kontiny sa ki Prezidan Michel ti’n konmanse pour enkli zenn dan decision-making. Zenn i fitir zenerasyon. Nou merit kontinyen selekte sa ki nou krwar i kapab travay e enkli zot dan konsiltasyon, e fer sa melanz, middle age, zenn e aze. Met sa trwa lespri ater, pour ede fer desizyon. »
Me kanmenm sa Rudy napa sa tro gran lespwar la ki  zenn pou kapab pran larelev nou pei. « I pou en defi. I pou difisil me pa enposib. Nou annan en bon pe travay  pour fer ek nou zenn. La nou merit konsantre lo ed bann ki tipti. From the seed, enkorpor dan zot bann valer ki pou ed zot grandir pour vin sa adilt responsab, ki nou pou kapab fye lo li. »
Bann bon konsey en fitir lider akoz Rudy ki pe ansemoman met bokou lentere dan son letid Lasyans Politik, apard son travay, i anvi pran en  rol lidership dan lavenir. I pe get lwen, akoz i anvi kontribye plis. Alor i tya kontan plitar vin en zenn lider dan Parti Lepep.
« Mon volonter partou kot zot bezwen mwan, pourkwa pa ? Mon deservi mon responsabilite byen,» Rudy i dir.
E fer remarke ki Plaisance pou retournen pour Lepep dan prosen eleksyon.

Menu