Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

I en figir familye pour bokou dimoun, pa zis dan Plaisance ; nou rapel li pa selman letan ki in travay kot Minister Zafer Etranzer pour 23an, me letan ki in travay ek Lofis ansyen Prezidan James Michel koman drayver.

James Agricole i dan son retret, me touzour aktiv pour Parti Lepep dan Plaisance.
Li osi i ti soke pour antann ki Parti Lepep in perdi son mazorite dan Lasanble, e pli move ki son distrik Plaisance in ganny en MNA LDS.
Me Msye Agricole pa perdi lespwar. « Lo kote parti dan Plaisance nou ankor solid, nou ankor pe fer nou mye, nou ankor pe travay pour tir sa presyon lo dimoun ki pe rode akoz ki nou’n perdi. »
Limenm li atraver son travay lo son morso teren dan Plaisance, i ti konfidan laviktwar akoz lamazorite dimoun ti dan faver Parti Lepep. An zeneral dan tou distrik, Msye Agricole i panse ki i annan serten dimoun ki ti annan en rol pour zwe pour lid lezot, me zot in trai parti pour larzan, pour byen materyel. I dir ki ozordi sa bann dimoun pe regrete me domaz in ganny fer.
 Msye Agricole i dir ki dan parti fodre ki dimoun i travay ek leker. Fodre pa ki nou fer travay politik pour ganny larzan an retour me plito travay pour met nou parti avan tou, ki vedir met nou pei avan tou. Letan ki nou siport nou parti, nou ed li ed nou fanmiy atraver son travay dan gouvernman, e dan distrik.
« Dan mon letan depi 1964 mon manman in anmenn mwan dan SPUP, e mon’n reste. Mon pa’n zanmen ekspekte nanryen pour nanryen, me mon’n travay pour gannyen pour fer grandir mon zanfan. E zot in grandir dan fason ki  mon’n anmenn zot ladan. Zot konnen ki zot in benefisye avek loportinite tel ki ledikasyon. Tou mon bann zanfan i travay. I annan enn fek fer mwan monte mon’n al Lalmanny, Lafrans Itali, ozordi se nou rekonpans, mwan ek son manman koman son paran, » Msye Agricole i dir.
I fer sir ki i pa mank swiv bann sesyon lasanble e kestyon ki i souvan poz son lekor se «pour ki rezon ki zot in met Wavel Ramkalawan dan Lasanble ankor ? »
I fer remarke ki serten antre sa bann MNA LDS ti pou travay en lot fason dapre zot leker, me zot swiv Wavel e travay dapre Wavel.
Msye Agricole i dir ki i annan an partikilye de dimoun dan LDS dan lasanble ki zot vreman annan move panse, move fason.
« Mon senser letan mon dir ki Wavel pa en bon MNA. Depi laz 16 an ziska ozordi mon pe swiv politik, e i pli worst ki mon’n zanmen war.”
Msye Agricole, in travay ek Prezidan Michel depi lannen de mil e ziska ozordi i ankor pre ek sa ansyen prezidan ki i dekrir koman en msye ki’n senser, ki’n debrouye pour lepep Seselwa.
“Lopozisyon dir sa ki zot oule, Prezidan Michel pa enterese pour pran okenn zot presyon. Se gras a lalit Msye René ek Msye Michel ki ozordi zot pe asize dan lasanble e pe benefisye ek privilez L’Eta,” Msye Agricole i dir.
E azoute ki : « Zot oule apel dimoun pour koz laverite o size 5 Zen, pour mwan mon dir zot merit apel dimoun pour koz laverite depi lannen 50. Ozordi si pa ti akoz sistenm kolonyal Seselwa ti pou bokou pli lwen dan lemonn dan bann pozisyon pli o. Kolonyal in retard nou en kantite. Mon ti kit lekol depi laz 12 an kot sa letan ti annan Sir Micheal ki  ti ansarz Ledikasyon. I dir mwan 12 an ou pou napa plas pour lekol ou pou bezwen kite, menm si mon ti aprann. Mon’n ganny retarde avek kolonyal. Sans ki mon zanfan in gannyen dan mon letan ti napa ditou. Mon sagren letan mon get nou zenerasyon kot narive, le 5 zen zot pa ti ankor ne, me zot les lopozisyon manipil zot lespri pour dir ki pei ti bon nou parti ki’n gate, gate ti dan lannen 1960. Mon ti dan lalit mon pe dir sa ki mon’n viv ladan. »
Fer sa ki fer zot oule James Agricole pa pou sanze pour vin lopozisyon. « Mwan fransman mon pou dir dimoun ouver zot lizye ek zot zorey. Vwar ki Prezidan Michel in fer pour lepep Seselwa. I ti dormi ant 10.30 a 11er diswar. I’n travay dan son lofis apre 6 er. Mwan personnelman mon mont ek son fayl, bon oter fayl pour li al travay kot li ziska tar dan lanwit. I’n travay pour son pep. »
Msye Agricole i dir dimoun asize get byen pa ekout lopozisyon. « Prezidan Michel in fer  tro byen ki ozordi lopozisyon pe dir in mal fer. Zot pe viv dan en rev. »
Ansyen drayver Msye Michel i konnen ki si ozordi Sesel i kapab kontinyen modernize se gras a  desizyon Prezidan Michel pour sov lekonomi Sesel. « Ler in ariv moman kot nou’n larg sang pour benefisye lo fri sakrifis ki nou’n fer ansanm, zot war keksoz mal pour dir. »
Msye Agricole i dir ek lopozisyon kontinyen fer zot ta dega byento zot pou pey lekonsekans. « Sa bann zenn ki zot pe ‘brainwash’ sanmenm sa ki pou savir zot. Zot pa pou pardonn LDS ki pe met zot dan en latrap. Zenn i konnen ki sa gouvernman in fer e pe kontinyen fer pour zot.»
I dir ki fodre gouvernman i aret les zenn madanm fer  zanfan e al met dan fwaye. Zot merit pran zot responsabilite paran akoz zot fer enn zot donnen e zot al fer ankor. E Leta i bezwen okip sa bann zanfan. I dir ki i byen ki Leta pa abandonn sa bann zanfan me nou merit ankouraz sa bann zenn paran pour travay e sonny zot zanfan.
Msye Agricole i felisit kouraz Prezidan Danny Faure a sa moman tre difisil kot Parti Lepep napa en mazoriter dan Lasanble. E sirtou ek sa kalite lopozisyon ki annan sa mazorite ; en lopozisyon ki nou pa kapab fer konfyans.
« Mon demann lepep, sirtou nou lazenes pour pa ekout rimer lopozisyon me plito siport Prezidan Faure ki pe montre son bon lentansyon anver zot. I en politisyen ki’n aprann pour vin politisyen konpare ek sa bann kalite novis ki nou war ozordi zour. »

Menu