Home_Right

Susbscribe to People

Ser Editer,

Mon refer lo sa portre ki pe sirkile lo medya sosyal e dan ‘wats app’.

Sa laginny pa pou teroriz nou bann bwat vote ni an 2020, ni an 2021. Sa ki zot in fer an 2016, pa pou ariv ankor. Nou pou demann Sen Misel pour defann nou dan nou konba, e briz tou sa ditor ki LDS pe sey fer nou, zis pour zot ariv State House.
Seselwa lizye i gran ouver. Zot pa pou met okenn malediksyon lo nou pei. Politik bat latet e gran promes in fini. Sa voyaz zot pou pil zot tousel, nou nepli zot bann poubet.
Mersi.

En Seselwa ki’n ganny ase.

Menu