Home_Right

Susbscribe to People

 

“Salima Pillay 44 an

“Mon krwar ki sa “Rebranding” i reprezant en kantite keksoz. Dabor i reprezant lakonplisman SPUP, SPPF ek Parti Lepep. I normal pour nou note ki nou bezwen pas dan en tranzisyon. Si nou bezwen en nouvo sanzman, pran en nouvo lelan e avek en nouvo souf pour nou “move on”, nou bezwen fer li.
Mon santi ki i annan sa nouvo vibrasyon letan mon ekout sa bann nouvo propozisyon e nouvo anmannman ki Parti in fer avek son Konstitisyon. Bann manm ki en pe pli aze sertennman zot ti en pe emosyonnel akoz zot in abitye avek bann keksoz ki ti la avan, me zot osi alafen zot in konpran ki nou bezwen “move on” pour byennet Parti.
Mon konvenki ki sa nouvo slogan US pou anmenn nou tre lwen. I deza pe konmans atrakte en kantite zenn.”

 

 

 

Gretel Zoe 28 an

“Lazournen ti eksitan. Nou’n diskite, nou’n travay, nou’n amann lalwa e nou’n sanz en bon pe keksoz. Premyerman avek sa non, nou Parti pou ranport en kantite laviktwar akoz sa non i dir tou. Sa de mo, linite ek Sesel i en keksoz ki atiran. Sa non konmdir manrmay, i donn en nouvo lelan.”

 

 

Ivan Nolin 61 an

“Premyerman mon bezwen get sa travay prensipal ki nou’n vin fer e sa se pour dil avek Konstitisyon nou Parti. Lafason ki mon’n konpran son lobzektif premyerman se pour kapab fer nou vin relevan avek sitiasyon aktyel dan nou pei.
Dezyennman permet nou Parti koriz bann lerer ki in kapab komet. E trwazyenman se pour servi sa dokiman konman en zouti pour lepanouisman nou Parti dan sa prosen desenni. An zeneral mon’n war sa travay in al tre byen e mon byen kontan. Mon get sa travay konman en nouvo ‘larevolisyon’ ki’n konmanse. En ‘larevolisyon’ pli for ki zanmen. Apre tou nou viv dan en pei lib e en pei beni.”

 

 

 

Jerry Morel 51 an

“Sete en bon lazournen travay. I pa zis premye fwa ki mon vini, me mon’n la dan bann lezot Sanmdi pour donn mon kontribisyon. Mon pa ti dan bann ki ti deside, me mon’n la parmi bann dimoun ki’n lev bann pwen e fer sa komite ki ansarz travay konnen kwa ki dimoun i anvi trouve dan Konstitisyon. Rezilta final i tre bon.
Mon krwar ki avek United Seychelles, nou pou fer li.”

 

Murla Gabriel 44 an

“Pour mwan sa lazournen in enn ki’n deroul tre byen prenan kont bann travay kolektiv ki nou’n fer detrwa semenn pase. Mon satisfe ki nou’n kapab redres Konstitisyon nou Parti pour nou kapab finalize ozordi.
Mon osi vreman satisfe avek rezilta final akoz i montre ki kolektivman bann pwen ki nou’n mete, Parti in kapab aksepete anprenan kont bann nouvo souf e kimanyer nou pou al delavan.
I annan en gro travay pour nou al fer pour eleksyon. Nou pa pou kapab esap li, me mon krwar atraver sa ki nou’n dir ki nou ete, nou pou kapab fer li. Nou pou kapab ralye dimoun avek bann nouvo keksoz. Se zis nou bann dimoun ki nou bezwen sansibiliz zot lo kimanyer pour “win” bann prosen eleksyon. En keksoz ki fer mwan vreman “proud” ozordi, se ki ler nou ti fer bann deliberasyon lo ki non ki nou pou donn Parti, Plaisance i enn bann distrik ki’n sizer sa non “United Seychelles”. I pa zis nou, me nou ti enn parmi.

Rudie Bastienne 38 an

“Mon’n vreman apresye sa Kongre. Dimoun ti pasyonnen e dimoun ti envestir zot lekor ek zot letan. Menm si lafen ki’n konmans antre, dimoun ti oule kontinyen e konklizyon in enn ki vreman merit ganny apresye.
Nou tou nou’n santi dan lasal kimanyer dimoun in aplodi letan sa non letan in ganny devwale. Dimoun in kontan e nou’n war rezilta nou travay. Akoz letan nou ti pe travay lo la nou’n vin asiste en kantite rankont kot nou’n fer “brainstorming workshop” e plizyer lezot keksoz. Aprezan i gou ozordi letan ou vwar rezilta tou sa bann zefor ki ou’n mete dan sa travay. Sa ki dimoun ti pe demande, in vreman arive. Mon war ki letan non ti ganny anonse bokou distrik ti eksite an dizan se nou ki’n donn sa non. I vre ki bokou distrik ti kontan sa non e ti propoz li.
La ki nou’n ganny sa non, travay i pou la. Nou bezwen edik nou dimoun, motiv zot pour fer zot konnen ki nou ankor touzour krwar dan nou Parti avan, ki dezorme aprezan i apel en mouvman. Nou bezwen al delavan e aret viv dan lepase. Tou dimoun in aksepte sa nouvo non menm bann pli aze. Nou bezwen esplik zot ki nou’n sanz non, me nou pa’n sanz nou prensip ek nou rasin. Nou bann valer i ankor parey. Me en keksoz ki mon vreman kontan se ki nou’n gard nou kouler ROUZ. Pour mwan sa kouler i menm pli enportan ki sa non akoz i en senbol lalit ek laviktwar e sa fodre toultan nou garde.

 

Jamella Sidonie 34 an

“Lazournen in deroul dan lord ek latransparans. Sa ki’n enpresyonn mwan se ki nou tou nou’n agree pour dezagree. Kot nou pa’n tonm dakor e ki nou war fodre aranze, nou’n fer li. Finalman nou’n tonm dakor lo en bon Konstitisyon pour nou mouvman.
“United Seychelles” byensir. Mon dakor en kantite avek sa zoli non. Avan sa, mon ti pe dir avek enn mon koleg ki tya bon nou apel nou Parti, Inifye Seselwa. Mon pa ti tro lwen. La se “United Seychelles”.
Mon krwar ki in ler pour nou pei inifye e met tou sa bann problenm dekote. Annou fer nou pei retourn parey i ti ete avan. En pei pli trankil, kot i annan lazwa de viv e napa bann problenm ekstrenm parey ki nou war ozordi.
La mon pour al edik dimoun deor. Nou pa en mouvman ki oule fer ditor personn. Nou la pour travay konman en pep, inifye nou pep, koste lanmen. Sa ki kapab fer enn i fer li. Sa ki kapab fer en lot i fer li. Sakenn i tyonbo en bout kot i kapab. Me nou bezwen inifye nou pep anba sa soley kot Bondye in beni nou.

 

 

 

Maizline Esther 41 an

“Lazournen in pas tre byen. Tou dimoun in ganny sans tann lopinyon ki lezot i annan. Letan nou ti konmans sa travay, nou ti fer li dan plizyer diferan group ki ti zwenn diferan zour e dan diferan landrwa. Me ozordi nou zwenn nou tou ansanm e tou dimoun in konnen ki lezot ti pe panse. Dimoun in eksprim zot lekor libreman e bann dirizan in ekoute. Nou tou nou’n agree pour tonm lo en konklizyon lo en keksoz ki nou dakor avek.”

Ivy Edmond 70 an

“Mon’n dan tou sa bann Parti depi konmansman konman SIUP apre SPUP an montan. Ozordi mon santi mwan fyer akoz nou Parti in vreman evolye. Menm si nou annan tou sa bann difikilte ki nou’n pas ladan pandan 2 an, me selman mon fyer kot nou ete akoz se lepase ki’n anmenn nou ziska ozordi ki nou’n vin “United Seychelles”.
I’n annan en kantite konsiltasyon avan ariv lo sa nouvo non. Sa in vin o nivo distrik e menm nou’n partisip bokou dan nou kominote. Nou’n fer dimoun konnen ki nou oule anmenn serten sanzman e ler nou’n soumet sa non ki nou krwar ti bon sa apre in al lo komite e la ozordi nou fyer.
Nou dan Plaisance nou ti toultan krwar ki sa i en bon non e nou ti propoz li. I pa zis nou, me i annan ankor lezot distrik ki ti kontan sa non.
Sa nouvo non i donn mwan en nouvo souf konman en dimoun ki’n siport Parti depi son legzistans. Sa nouvo souf pour ed mwan rekonmans lalit de nouvo avek en nouvo kouraz.

 

 

Samantha Benjamin 38 an

“Bann pti kestyon, bann deliberasyon ti tre pozitiv. Mon pli kontan akoz bann dimoun ki ti la dan Kongre in ganny sans eksprim zot lopinyon e met zot pwen devan. I pa zis bann desizyon ki “panel” lo komite in zis fors lo zot.
Sa non i pa tro fasil akoz i dan langaz angle. Me si ou met li an Kreol, i pou vin “NOU”. Petet i pli fasil pour dir dimoun, zwenn NOU ki zwenn ‘United Seychelles’ {US}.
Sa lanbyans avek sa nouvo non Parti, si nou servi tou le de dan en fason profesyonnel, zot pou anmenn en kantite dibyen pour nou nouvo mouvman. Nou bezwen fer tou keksoz dan en fason onnet e enparsyel. Nou bezwen montre dimoun sa nouvo lespri ki dan sa mouvman. Mon pli gran lazwa se ki nou’n mentenir nou kouler ROUZ.

 

 

 

Zhuned Baccus 19 an

“Konman en “first time voter”, ti premye fwa mon asiste en rasanbleman koumsa. Ti vreman “fun”. Ti enteresan,. i donn mwan lespwar e i fer mwan konnen ki mon devret fer letan eleksyon i vini. Mon senpleman kontan latmosfer sa lazournen ki mon’n pase ozordi.

 

 

 

Beryl Botsoie 58 an

“Lazournen ti tre entans. I’n annan bokou deliberasyon, bokou refleksyon e bokou diskisyon. Anplis mon tre satisfe ki nou’n ariv lo bann tre bon konklizyon. United Seychelles- sa non i senpleman fantastik. I montre lentansyon nou mouvman pour anmenn tou lepep Seselwa ansanm. Pour lepep Seselwa inifye ver en meyer lavenir.
Lavenir in toultan kler dan nou Parti, la avek sa nouvo mouvman lavenir pli kler ankor. Pour serten rezon nou pann tro aktiv dernyenman, me la avek lanzman sa nouvo mouvman, mon krwar ki tou keksoz pe al relanse. Nou aprezan pare pour bouz devan. En nouvo larevolisyon in konmanse.

Menu