Home_Right

Susbscribe to People

Eddie i en zabitan Roche Caiman aze 34 an. I an se moman anploye kot (Development Bank of Seychelles (DBS) koman en Risk Officer

I ti lekol kot Institute of Technology (ITC), me apre in santi ki i bezwen fer bann letid pli aprofondi lo limenm. La apre ki in al dan sa domenn labank.
I dir ki i annan en pe lentere dan politik pei mannyer i pe ale an se moman, malgre ki i pa swiv tou keksoz. Lefe ki i anvi konnen ki pe pase dan pei, in ed li devlop sa lentere, sirtou la dan sa nouvo lanvironnman.
I dir ki i oule konnen ki politisyen i annan pour ofer lepep Seselwa. Zournalis The People ti zwenn Eddie sa semenn.

The People : Eski Seselwa i kapab viv san United Seychelles, sikseser SPUP, SPPF, Parti Lepep? Eksplike.

Eddie : Mon pa pou dir ki Seselwa pa pou kapab viv san sa parti akoz dan tou pei i bezwen annan en parti ki opouvwar e en lot ki dan lopozisyon. Me selman definitivman nou bezwen United Seychelles pour pei mars kimanyer i sipoze marse.

The People : Ki ou kontribisyon e kontribisyon lezot zenn parey ou pour ed United Seychelles akonpli son travay?

Eddie : Dan mon distrik, mon kapab edik lezot zenn lo nou Parti limenm. Nenport ki lopinyon ki zot annan, bann “feedback” apre mon donn sa avek nou reprezantan lo Komite Egzekitif (Baz).

The People :Tou parti politik pe dir ki rezilta eleksyon pe ganny deside par zenn voter. Tout an dizan sa, bokou zenn zot krwar ki parti politik i servi zot pour sa bann vot.
Si tou zenn ki nou pe koz avek pe admet ki zis United Seychelles ki kapab fer sa diferans pour pei e sa pep, donk kwa ki United Seychelles merit fer pour donn zenn sa konfyans pour gard li opouvwar?

Eddie : Fransman i bezwen vreman ekout zenn. Zenn i tonm dan en kantite lenfliyans e dimoun i kapab dir nenport kwa e si sa ki sa dimoun pe dir i konvenk zot, zot pou swiv.
Nou bezwen ekout konsern zenn akoz zenn i annan en kantite konsern. Si nou pa ekoute nou pa pou kapab tyonbo zot.

The People : Eski Koabitasyon in enpresyonn ou? Si wi dan ki fason, e si non akoz?

Eddie : Fransman in enpresyonn mwan en pe. Prezan ki mon pe vwar ki United Seychelles i anvi fer keksoz. Oparavan letan nou ti la, nou ti en pe “slack” e nou pa ti pe ekoute. Me la ki annan presyon lo nou, nou vwar nou pe vreman debrouye.

The People : 2019, i lavey eleksyon prezidansyel. I pa nouvel pour Seselwa ki LDS pou fer tou sa ki zot kapab pour fors lanmen Prezidan swa pou fer eleksyon sa lannen menm, oswa pour bat latet voter pour zot ganny sipor pour zot ganny pouvwar.
Ki ou konsey pour lepep Seselwa pour ki zot realize ki lafors pouvwar pa dan lanmen politisyen me zot koman voter olye les zot ganny manipile par mansonz politisyen parey ti arive an 2015/2016?

Eddie : Parey mon’n dir ou oparavan, pour bann zenn pa ganny manipile, fodre ki nou ekoute ki zot annan pour dir. Si nou zis vini e fer en miting e nou demann zot lopinyon, me apre nou pa pratik sa ki zot in dir nou, definitivman zot pou vwar pour dir Parti pa pe fer nanryen e i pour al kot bann ki donn pli bon parol e fer aksyon. En zenn pou swiv bann ki delivre.

The People : Ki kriter ou servi normalman pour deside pour ki ou vote?

Eddie : Mon get en dimoun ki gouvern avek latransparans. En dimoun ki onnet e en dimoun ki annan sa leker pour tou Seselwa. Mon pa dir zis pour nou Parti, me pour tou Seselwa.

The People : Baze lo sa ki ou’n dir, lekel politisyen ozordi ki ou krwar i zwenn sa bann kriter?

Eddie : Mon pa pou dir ou ki mon’n vwar enn. Me selman Prezidan Faure pe al dan sa direksyon. I pankor 100 %, me si i kontinyen i pou arive.

The People : Tandans voter in sanze. Sa ti kler avek rezilta eleksyon 2015/16. Dimoun pe pini politisyen pour senp keksoz ki zot pa’n ganyen san get prensip sa parti. Eski ou krwar ki Seselwa in oubliy lenportans son vot? Eskplike.

Eddie : Pa neseserman. I annan en kantite siporter ki siport prensip Parti, me zot zefor pa ganny byen rekonnet. Ouswa letan nariv pour donn en benefis, pa sa ki vreman merite ki gannyen. En endividi dan Parti i kapab ganny preski tou keksoz, me selman sa ki vreman vreman bezwen pa ganyen.

The People : Dan ou lopinyon, kote Prezidan Faure i merit lanfaz?

Eddie : I bezwen kontinyen fer gouvernman mars pli byen ki i ti ete oparavan. Sa i en bon keksoz ki i pe fer. I bezwen montre plis transparans ki dimoun ava annan konfyans dan li.
Apre i bezwen get lazenes byen. I bezwen gard son latansyon lo nou zenn akoz se nou ki lavenir sa pei. Donn lazenes sa ledikasyon politik akoz i annan en mank konesans lo kwa sa egzakteman politik. Zot vwar lo televizyon e zot tande, me selman zot pa pe sezi kwa sa egzakteman. Politik i vreman enportan.

The People: Tou dimoun in dir ki Parti Lepep in tro trankil pandan sa 2an. Dapre ou ki United Seychelles i bezwen fer la?

Eddie : Pour sorti dan sa trankilite i bezwen annan plis vizit dan distrik. Annan plis koneksyon avek dimoun dan sak distrik. Sa i bezwen vin atraver plis aktivite. Pa neseserman aktivite ki pou zis fer dimoun danse, me bann miting kot i annan bann koze fran.
Kot napa nanryen ki pe ganny kasyet. Koz avek dimoun e eksplik zot plan Parti e pran lopinyon dimoun osi an konsiderasyon dan plan ki zot annan pour fer o nivo distrik. Apre la tya vin lo nivo nasyonal.

 

Menu