Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

Shantha Gamini Herath in rankontre “The People” e in ensiste ki sa intervyou i fer an Kreol. Rezon prensipal se akoz in reste Sesel depi 27 an e i koz Kreol parey nenport Seselwa.

I osi en sitwayen Sesel depi  1996- 10 z-an, apre ki i ti ariv dan pei.
Gamini Herath i nouvo Oditer Zeneral, depi Mars 2017, ler i ti ranplas defen Msye Marc Benstrong dan sa pos.
Avan sa, in servi 12 z-an koman depite Msye Benstrong.
Msye Herath ti ariv Sesel an 1986, sorti Sri Lanka, son pei orizin, e an 1992, etandonnen ki i ti konsider li deza Seselwa,  i ti donn son leker Giselle Clothide, avek lekel in marye.  Sa kou i annan en fiy, Ashley, ki komela i dan S5 Independent School. Lafanmiy Herath i reste La Retraite.
Isi Sesel Msye Herath in touzour travay dan odit- pandan 27 an- apar 3 z-an kan i ti kot Minister Finans.
“’Auditing’ i dan mon disan”, i dir e azoute ki i enportan ki larzan piblik i byen ganny servi. “Fodre pa ki i annan gaspiyaz”.
Msye Herath i osi dir ki pa tou lazans Gouvernman ki soumet zot kont regilyerman- tou le zan- parey la lalwa i demande.
Sa i vedir i bezwen travay 7 zour par semenn, e menm konze piblik  pour ratrap  kont ki an retar.
Fiy Oditer Zeneral, Ashley  ki ankor dan S5, i kontan ekrir poenm. Plizyer in deza  pibliye dan  ‘People’ e ‘Seychelles Nation’.
Son neve se Msye Parinda Herath ki Sef Egzekitiv Lazans Transpor lo Later.  Parinda ki’n souvan dan nouvel in zwe en rol kle dan konstriksyon bann nouvo semen dan Viktorya ensi ki “highway” sorti Anse Etoile.

Lofis Oditer Zeneral – Lodit pour Sesel.
Msye Herath i fer rermarke ki son pouvwar koman Oditer Zeneral  i sorti  dans lartik 158 Konstitisyon Sesel.
I dir ki menm si i ti ganny apwente par Prezidan Larepiblik, i konpletman endepandan e enparsyal.
“Mon travay pour Sesel. Mon pa pe fer faver pour personn.”
I fer remarke ki par egzanp, i travay an kolaborasyon avek  Komite Lasanble Nasyonal pour Finans (FPAC) ki son tyermenn i Dirizan Lopozisyon.
“Ansanm, nou pe asire ki Governman i pran aksyon kan i neseser konsernan finans Leta.
Parey Prezidan Danny Faure i osi krwar dan transparans, bon gouvernans e  rann kont. “ Sa se osi 3 prensip mon travay koman Oditer Zeneral.”
Msye Herath  i fer  remarke ki son devwar i osi pour asire ki bann minister Gouvernman  i depans selon bidze. “Resours i limite e fodre byen itilize, san okenn gaspiyaz”.
Oditer Zeneral i dir i vwar son biro koman gardyen (watchdog)  kof Leta. “ E Mon determinen pour fer sa travay nob dan meyer fason posib.”

Motivasyon ek devouman.
Msye Herath i krwar ki konesans teknik, skil e en lespri ki analiz keksoz vit  ansanm avek leksperyans  ki in akimile apre bann lannen dan sa travay pe ed li akonplir son travay byen.
“Ou devret pare pour fer sakrifis. Ou kapab annan kalifikasyon akademik , me si ou pa disiplinen e napa devosyon ek lanmour, ou pa pou al lwen. »
“Si ou zenn e  annan lanbisyon pour monte dan ou karyer, ou devret pe fer non selman travay  ki  i annan dan ou pos aktyel, me esey  fer travay dan pozisyon swivan. Dan sa fason, ou pe prepar ou  pour bouz  pli devan dan ou landrwa travay.  
Sa, i alor bezwen en kantite pasyans e  devouman.  Petet i pa ganny rekonnet tout-swit, me pa zamen oubliye  ki sikse dan nenport ki karyer pa vin di zour o lannmen.”
Msye Herath  i dir i kontan donn bon legzanp e i pratik sa ki i prese akoz pozisyon kle ki i pe okipe ozordi.
I osi dir ki konpiter ek IT i konmela fe rli fasil pour verifye lenformasyon vitman. Lontan, sa ti pran bokou letan pour verifye dan liv oubyen zournal.
Msye Herath ti ne e grandi Kandy, en landrwa Sri Lanka ki bokou Seselwa ki’n voyaz dan sa pei, in kapab vizite. I dan plen lakanpanny, avek  en labondans fri, sirtou bannan ek mang ek legim. I osi annan zanimo sovaz, tel ki lelefan ek tig.
I ti osi al lekol liniversite Kandy pour etidye kontabilite.
Menm si Msye Herath  i napa bokou letan lib, i pa sirprenan ki son pastan  i pas dan son zarden kot li La Retraite.  I osi kontan get televizyon, e CNN i son stasyon prefere.  I osi kontan lapes e pe mazinen al plis dan sa aktivite ler i pran son retret.
Menm si Herath i byen kontan Sesel,  ki i konsider son pei, in osi voyaz en bon pe atraver lemonn. Pour li, sit touristik ki’n pli enpresyonn li se Niagara Falls- en gro kaskad delo fannen lo  lafrontyer ant Lanmerik e Kanada.

Menu