Home_Right LANAONS-BANNER

Susbscribe to People

Dan son rankont ki kontinyen dan bann distrik pandan wikenn, Prezidan Parti Lepep Msye Vincent Meriton, akonpanyen par son Sekreter Zeneral Madanm Macsuzy Mondon e depite Sekreter Zeneral Msye Simon Gill, pe demann tou bann manm Parti pour tenir Prezidan Larepiblik Msye Danny Faure.

Msye Meriton i dir ki travay ki pe ganny fer dan Gouvernman i pour benefis tou Seselwa. I osi benefisye an gran parti tou manm e siporter Parti Lepep. Sa sistenm an plas se sistenm sa Parti met an plas an 1977.
 40 an pase, se sa Parti ki ti entrodwir ledikasyon ek lasante gratwit, welfer e servis sosyal, lozman pour sak fanmir Seselwa, pansyon ek sekirite sosyal, devlopman e servis pour anmenn progre pour sak sitwayen Seselwa, parmi tou lezot.
Depi 40 an pase ziska ozordi, napa nanryen ki lopozisyon ki’n fer. Alor i dan lavantaz Parti Lepep pour siport sa Gouvernman anba direksyon Msye Faure. Malgre ki koabitasyon i ant Gouvernman ek LDS, Parti Lepep i respekte e onor sa nouvo sitiasyon politik.
I en loporinite inik pour Sesel progrese lo nivo demokratik, e menm gouvernans. Ozordi i annan konsiltasyon e ki bon pour Sesel. Parey Msye Faure in dir sa ki bon pour  Sesel  i  pran, me sa ki pa bon i pa pran.
Alor siporter e manm Parti Lepep merit travay pli dir, kontribye dan zot lanplwa, kontribye dan zot kominote, e o nivo zot parti pour donn en koudmen fer Sesel vin pli modern, stab e prospere.
13an, depi 1964 ziska 1977, nou Parti ti lite- atraver lamars e miting politik pour rod drwa pour nou sitwayen. Nou ti demann lendepandans. Nou ti oule batir nou pei nou menm. Nou ti met dimoun premye. Nou ti oule en pei, en Gouvernman pour lepep e par lepep.
Nou’n reisi. E nou pou touzour tenir sa prensip.
5 zen i en dat dan nou listwar, e en dat memorab. Nou sikse se gras a 5 Zen me nou bezwen konpran desizyon difisil Prezidan Faure pour tir li koman en konze piblik. Me listwar pa efase. Parey Msye Meriton i kontinyelman dir, nou Parti in pas atraver bokou sok. Me nou reste pli for e pli popiler. Nou reste lafors en parti politik, e nonpa 4 parti politik parey LDS.
Avek Prezidan Faure, en zanfan Lepep a la tet Gouvernman, keksoz pe sanze. Nou pei pe kontinyen al delavan.
Nou Parti i fer fas avek bokou kalomni e latak. Nou bann dimoun i ganny imilye e ensilte par zot oponan, sirtou dan Lasanble Nasyonal. Me sa bann keksoz pe fer nou for. Pe fer nou rezilyan. Parey filozofi lavi, sa ki pa touy nou i fer nou pli determinen pour ariv ver nou desten.
Pa zis lopozisyon ki annan en bi. Parti Lepep i annan son bi. Nou annan vizyon. Nou solid lo sa direksyon ki nou pe trase.
Seselwa i ankor krwar dan nou prensip. Zot  ankor  krwar ki Parti Lepep i relevan dan zot lavi. Zot bezwen nou Parti pour reste la.
Sesel an 2018 pou kontinyen tann koze lo Parti Lepep. Alegasyon i parey delo lo fey sonz. Zot pou kontinyen tann sa ki bon lo nou Parti. Nou pou debout avek en kouraz an 2018 pour dir avek lopozisyon, kile e les nou Parti kontinyen travay avek plis determinasyon pour asir en lavenir  pli prosper pour pep Seselwa.

                     

Menu