Home_Right LANAONS-BANNER

Susbscribe to People

Ser editer,

Mon pe ekrir sa let lo non mon granpapa, ki ti travay, premye koman boy kot lakour en gran blan kolonyal, e plitar apre Koudeta 1977, i ti anploye avek PWD.

Letan i tann nou, son bann pti zanfan pe lir bann lensilt ki bann endividi ki siport lopozisyon i mete lo medya sosyal kont bann ansyen dirizan pei tel ki Msye René e Msye Michel, son larm i koul tousel.
I dir nou ki si i ti kapab i ti pou mont lo SBC pour dir avek sa pep Seselwa ki zot merit lev zot lizye e regard ver lesyel avan ki zot dakor oswa donn lanmen ensilte sa bann dimoun ki se gras a zot ki nou annan sa Sesel e sa kalite lavi.
Mon’n oule fer li sa loner pour ekrir son let e les zournal ‘The People’ pibliye. « Fotespere ya ava annan serten sirtou nou bann militan ki ya kapab sorti e koz kont sa bann lensilt lo de dimoun ki merit nou respe. Msye René i sa zonm ki ti kapab anvoy Seselwa merd e viv en bel lavi Langleter koman en avoka, me i ti pran sa pei dan son mizer, kot blan kolonyal ti pe fer mizer Seselwa ki ti napa sa ledikasyon, ki ti ganny trete avek diskriminasyon akoz i ti napa ledikasyon, e akoz son desandans, ler i ti malad i pa ti vo en plas lo lili dan lopital, Seselwa dan son mazorite ti napa manze, ti dormi ater lo later dan payot, e ti mars apye tou le granmaten e tou le swar pour retournen. Nou pa ti konnen ki savedir en paspor. Nou pa ti konnen ki savedir avyon. Nou pa ti konnen ki nou ete e ki ti nou valer.
Nou ti konn mizer e viv dan en tel fernwanr. I pa ti kouler nwanr me i ti fermal e fer nou malere. Nou ti manz manze bwi. Nou ti bwi nou manze lo trwa ros deor. Nou ti konn kabinen trou. Nou ti konn maltrete si bonn fanm ti mal lav dra e mal kwi manze bann blan kolonyal. Zot ti fim zot pip e get nou kont zot koko, sarye bal kannel. Nou ti en pep ki parey lisyen ki ti vey pikan anba latab. Nou sorti lwen. Nou sorti tre lwen me get ozordi kot nou zenerasyon zenn in arive. Zot pa konn difikilte zot granparan. Ozordi zot servi teknolozi,  modernite  pour  fer ditor dimoun ki’n donn zot sa lavi ki zot pe viv koman kado. Sa bann menm dimoun ki gras a zot sa bann zenn in al lekol aletranze e ganny sa ledikasyon pour servi kont sa pep.
Lazenes reflesir, pa dans lo latet akoz serten dimoun pe fer li. Demann zot lekor sa bann dimoun, ki zot. Kote zot sorti ? Lekel zot ? Kimanyer zot in ariv parey zot ete ozordi ? Lontan tou dimoun ti siport SPUP ek SPPF. Zot ti bezwen sa parti pour zot osi sorti dan sa mizer.
Zot granparan e paran ti bezwen Msye René ek SPUP. Sa Msye René ki zot pe maltrete, li ki’n tir Seselwa dan sa trou kot nou ti ete. Olye dir li en gro mersi, e les li viv son bann zour ki reste li dan trankilite, zot ensilte e menm demann lanmor pour li. Sa bann endividi ki fer sa, mon demann Bondye pardon lo zot par. Parey Zezi Kri ti dir, pardonn zot akoz zot pa konnen ki zot pe fer.
Lazenes, vir deryer e get zot pase. Demann zot granparan e paran kote zot sorti e kimanyer zot ti viv. I pa ti roz parey ozordi. Nou’n pran en desizyon pour sanz en sistenm pour zot ozordi viv sa nivo lavi ki zot pe viv. Zot ki pe rekolte fri koudeta. Zot ki pe rekolte fri lalit. Zot ki pe rekolte fri sa travay tre dir ki bann dirizan parey Msye René ek Msye Michel in fer.
Nou annan dignite. Annou aret fer nou prop lekor onte, par ensilte nou prosen. Annou esey aret rod fason pour vir sa pei anba lao akoz serten endividi i oule tou pour zot. Zot pa oule pouvwar politik pour dirize. Zot oule pouvwar politik pour ganny tou pour zot. Pour zot viv en lavi ki ris lo depan lezot. Zot oule pil lo nou kouraz, lo nou manze, lo nou sikse.
Lazenes siport sa sistenm ki an plas. E mon demann Prezidan Danny Faure pour tenir e pa larg sa gouvernman. Kontinyen edik nou zenn e nou pep lo valer viv ansanm. Lo rezon akoz nou merit viv koman en gran fanmir, e pa detrir nou prosen. Pa les sa bann endividi voras reisi. Sesel e Seselwa i bezwen en zanfan Lepep parey ou Danny Faure. Ou For, alor tenir pli For e kontinyen apre 2020.
Tenir e protez aki tou Seselwa, kontinyen protez linosans nou zanfan, e donn zot loportinite. Protez Parti Lepep pour anpes okenn egois vin pran tou e kit sa pep dan soufrans. Seselwa, nou pa pou kapab viv 5an san Parti Lepep. Nou pankor perdi li, nou pe santi son labsans. Faver sete malere ki ti gannyen ek sa Parti. Faver pa koripsyon okenn dimoun. Ozordi konmdir zotmenm zot pe bloke, napa faver, lekel ki perdi ?
Sipoter e militan sa Parti, pa reste silans. Defann sa Parti. Defann nou bann dirizan kont lensilt. Se nou ki ti tras semen, e konstrir. Annou pran kontrol nou desten, ankor enn fwa. Se sa mon mesaz e i sorti o fon mon leker. »

Mersi pour pas nou let.

O non lafanmir Desir ek Payet

Menu