Home_Right us_banner2_copy

Susbscribe to People

Titus 2:13, Koumsa ki nou devret viv, an atandan sa gran Zour, kan laglwar nou gran Bondye ek nou Sover Zezi-Kri ava aparet.

Pour annan lespwar, byensir ou bezwen kwar e annan lafwa. Labib i koz bokou lo lafwa. Labib i dir, Zezi-Kri pe retournen. Ozordi nou pou vwar detrwa sitiasyon kot Labib pou fer nou konnen, Zezi pe retournen, pour ki i pe retournen, e lekel ki i pe vin serse.
Labib i dir, Zezi i nou legzanp. Zezi i sa enn ki pa vin kondann nou, e Zezi i limenm Semen, Laverite, e Lavi.
Labib i osi dir, nou tou nou’n fer pese e nou tou nou peser. Annou vwar sa sitiasyon ki Zezi ti fer konsernan en madanm ki ti’n komet adilter.
Bann profeser Lalwa ek bann Farizyen ti anmenn en madanm ki zot ti’n sirprann pe komet adilter. Deswit nou vwar, sa bann zonm ti deza konnen sa madanm i abitye komet adilter akoz zot ti vin sirprann li. Zot ti met sa madanm debout devan tou dimoun. Zot ti dir avek Zezi, Met! Sa fanm in ganny atrape pe komet adilter. Dan Lalwa, Moise in ordonn nou touy bann tel fanm a kou-d-ros. Alor ou, ki ou dir lo la?’
Adilter i en aksyon ordinerman fer par 2 dimoun, en zonm ek en fanm. Me oli sa zonm? Labib i osi dir dan Lalwa, Leviticus 20:10, Si en zonm i komet adilter avek fanm son prosen, toulede, sa zonm adilter ek sa fanm adilter, ava gany touye.
Labib i osi dir, Deuteronomy 22:22, Si en zonm i ganny atrape pe dormi avek fanm en lot zonm, toulede ava ganny touye : Sa zonm ki’n dormi avek sa fanm, e sa fanm osi. Koumsa, ou ava fer disparet lemal an Israel.
Isi nou vwar detrwa zonm lotorite pe ziz en madanm pour menm pese ki zotmenm zot koupab. Labib pa’n apwent nou pou ziz pese personn. Nou tou nou pou ganny zize e sa i pa en sirpriz, me i kapab vin en sirpriz pour bokou.
Levanzil i dir, Matthew 24:37-44, Annefe, larive Fils-de-Lonm pa pou parey sa ki ti pase dan letan Noe. Dan sa bann zour avan deliz, dimoun ti pe manze e bwar, dimoun ti pe marye e fer marye zot zanfan, ziska zour ki Noe ti antre dan lark. Zot pa ti dout naryen lo sa ki ti pe arive, ziska ki deliz ti vini e balye zot tou.
Sa zour kan Fis-de-Lonm pou aparet, pou menm zafer. Alor, lo 2 zonm ki pe travay dan plantasyon, enn pou ganny anmennen, lot pou ganny kite. Lo 2 fanm ki pe kraz legren ansanm, enn pou ganny anmennen e lot pou ganny kite.
Veye alor, akoz zot pa konnen ki zour zot SENYER pou vini. Konpran sa byen: Si en met lakaz ti konnen ki ler voler pou vini, i ti ava veye, e i pa ti pou les voler kas son lakaz. Zot osi, met zot pare, akoz Fis-de-Lonm pou vini ler zot pa pe mazinen.
Ler sa bann zonm ti anmenn sa madanm kot Zezi, saken de zot ti annan en ros dan zot lanmen pour zot tap sa madanm ziska i mor. Me Zezi ti dir avek sa bann zonm, John 8:7, Sa enn parmi zot ki pa’ n zanmen fer pese, anvoy premye ros lo sa madanm.
Me kan sa bann zonm ti antann sa, zot ti ale enn par enn, komansman par sa ki pli vye. Zezi ti reste litousel avek sa f
madanm ki ti la, debout devan li. Zezi ti lev latet e demann sa madanm, Oli zot? Personn pa’n kondann ou?
Sa madanm ti reponn, Non SENYER, personn.
Zezi ti dir li, Alor mwan osi, mon pa kondann ou. Ale, me pa bezwen fer pese ankor.
Ti annan zis en sel dimoun ki ti kapab anvoy ros lo sa madanm me ki pa ti fer li. Sa dimoun ti Zezi. Zezi pa ni ti ziz sa madanm, ni kondann sa madanm. Zezi ti dir li, Ale, me pa bezwen fer pese ankor.
Zezi pe dir nou, si ou konnen ou’n deza fer pese, la ki ou konnen sa ki ou’n fer i apel pese, pa bezwen fer pese ankor. Pa bezwen repet sa menm pese apre ki ou’n ganny pardonnen.
Me akoz nou repet menm pese? Nou repet menm pese akoz napa naryen mal ki pe arive ek nou, me san realize, San tan pour voler, en zour pour le Met.
Parey dan lepok Noe e dan Lepok Sodonm ek Gomor, zonm modern ozordi nepli annan lafreyer pour pese. Ledikasyon i donn nou lentelizans, me Bondye i donn lasazes. Kantite zonm entelizan i bezwen lasazes Bondye ozordi. Me oli sa zonm kip e sers lasazes Bondye? Avan lannen 2000 ti arive, lemonn ti pran koman zot slogan pou lans lemonn Beyond Two Thousand.
Me nou vwar dan bann lannen 50, zonm ti perdi zot linosans. Dan bann lannen 60, zonm ti perdi son lotorite. Dan bann lannen 70 zonm ti perdi lanmour. Dan bann lannen 80 zonm ti perdi lespwar. Dan bann lannen 90 zonm ki ti annan enpe lasazes, ti perdi lasazes. Ozordi Beyond Two Thousand zonm in perdi rezon.
Dan nou fason mazinen, nou nepli per SENYER, nou plito per nou zanmi.
Annou vwar ki Bondye ti dir avek Job, dan Liv Job 40:2, Eski sa enn ki kritik Bondye liniver i oze argimant avek li? Sa enn ki kritik Bondye i devret annan larepons.
SENYER ti dir Job, Job 40:7-9, Met ou pare! Debout parey en vre zonm; mon pou kestyonn ou, e ou ava reponn mwan. Eski ou pou vreman kas mon zizman? Eski ou pou kondann mwan pour ou ganny rezon? Eski ou lebra i osi for ki Bondye? Eski ou lavwa i rezonnen dan loraz parey pour li?
Nou souvannfwa dir, Bondye i bon. Me annou pa oubliye, Bondye ti noy en pep antye avek son dirizan dan Lanmer Rouz. Bondye ti fer desann dife e bril lavil Sodonm ek Gomor ek zot bann zabitan. Bondye ti fer fanm Lot vin en pilye disel ler sa fanm ti vir deryer. Zezi limenm ti modi en pye dibwa ki pa ti’n aport frim me ki ti fer kwar i annan fri lo li.
Zezi pe retournen, e sel keksoz ki Labib pe demann nou se, lobeisans Parol Bondye. Job finalman ti reponn Bondye, Mon rekonnet!
Nou verse Labib ozordi i dir, Titus 2:13, Koumsa ki nou devret viv, an atandan sa gran Zour, kan laglwar nou gran Bondye ek nou Sover Zezi-Kri ava aparet.
Labib i dir, I Thessalonians 4:16-17, Annefe, kan sinyal pou ganny donnen avek lavwa en arkanz, e son tronpet Bondye, SENYER limenm pou desann sorti dan lesyel, e bann ki’n mor dan Krist pou resisite an premye. Apre, nou ki ankor vivan, nou pou ganny anleve e rasanble ansanm avek zot dan nyaz, pour rankontre SENYER dan lezer. Koumsa, nou pou touzour avek SENYER. Alor, konsol kanmarad avek sa bann parol.
Ki ou bezwen fer pou pare pour retour Zezi=Kri? Ed kanmarad. Viv toulezour konmsi ou pe viv ou dernyen zour. Annan en sanzman lespri. Annan lafreyer pour pese. Sa zour, se limenm sa lespwar beni ki ou bezwen pe espere e pa manke. Separ ou kont tou keksoz ki polye lespri ek lekor. Resevwar Zezi koman ou Sover e SENYER personnel ozordimenm. Sa lespwar beni i pour ou.

En kontribisyon Living Rock Fellowship.

Menu