Home_Right

Susbscribe to People

Hon. Noline Sophola - MNA La Digue.

Vi ki kantite transpor in ogmante (pick up, club car, bisiklet elektrik) lo La Digue, eski Minis i kapab dir sa Lasanble ki plan son Departman pour asire ki tou bann ki servi semen piblik, an kontan pyeton, i an sekirite?

Minis  Pamela Charlette.

Minister e pli partikilyerman Departman Transpor Lo Later ek Komisyon Transpor Lo Later i konsyan ki avek logmantasyon veykil lo La Digue i osi poz serten risk pour tou dimoun ki servi semen La Digue.
Dapre lenformasyon ki nou’n gannyen avek Lapolis lannen pase zot ti rikord 4 aksidan, ladan ti napa fatal.
Sa lannen ziska konmela nou’n rikord 4 aksidan e en fatal.

2018 Aksidan Fatal.
Sa ka ti enplik en zonm Zaponnen ki ti tonbe lo bisiklet. I ti ganny trete isi. I ti retourn dan son pei me i ti mor 2 semenn plitar. Anba nou sistenm ki nou konsider en aksidan fatal i si en dimoun i perdi son lavi deswit oubyen si i mor pandan en mwan apre sa aksidan.
(Lamazorite sa bann aksidan in enplik bisiklet ki’n kit semen, oubyen en dimoun in tonbe lo bisiklet e bisiklet ki’n tap pyeton). Mon oule fer resorti ki i annan en kantite aksidan bisiklet ki pe arive lo La Digue e lamazorite pa pe ganny raporte. Zis bann ki vreman servye oubyen bann ki’n perdi lavi ki ganny raporte avek lapolis.
Alors i avek sa an tet ki nou’n travay lo revizyon polisi ki gouvern transpor lo later pour La Digue.

Dan sa polisi provizyon in ganny fer pour adres sekirite lo semen konm swivan.

i)    Met en limit lo lakantite transpor ki La Digue pour kapab soutenir
ii)    Kontrol vites ki veykil i devret pe fer lo La Digue
iii)    Kontrol ki kalite bisiklet elektrik ki kapab ganny servi lo La Digue
iv)    Asire ki bann biznes ki lwe bisiklet i annan proteksyon (helmet) pour zot kliyan
v)    Asire ki bann veykil i dan bon kondisyon toultan
vi)    Asire ki bann bisiklet i ganny teste pour fer sir ki zot dan bon kondisyon espesyalman bann bisiklet lwe. Asire osi ki zot annan lalimyer ek reflekter e osi laklos
vii)    Asire ki bann bisiklet i annan lasirans
viii)    Met plis lalimyer lo semen pour donn plis lekleraz
ix)    Fer agrandisman semen kot i fodre e posib enkli konstri trotwar ek drenaz
x)    Fer bann kour lo sekirite lo semen e osi lalwa semen espesyalman avek zanfan lekol. Mon oule fer resorti ki nou’n deza konmans sa legzersis dan lekol.
xi)    Nou pou osi enstal bann sinny trafik ki devret lo norm enternasyonal pour gid tou dimoun ki servi semen, espesyalman touris ki vizit La Digue
xii)    Enstal bann baraz (railings) dan bann landrwa riske e kot veykil enkli bisiklet in kit semen.
xiii)    Osi nou pe konsider kot i posib pour konstrir trotwar sirtou dan sant La Passe kot bokou dimoun i sirkile.
xiv)    Met en sistenm ‘enforcement’ efikas an plas an kolaborasyon avek lapolis. Osi fer bann legzersis par bann ‘highway patrol officers’ sorti Mahe.

Nou krwar ki apre ki nou’n met tou sa bann mezir an plas, e avek en ‘system monitoring’ e anforsisman lalwa dan en fason efikas nou pou arive amelyor sekirite lo semen La Digue.

Lenformasyon adisyonnel.

Speed limit lo la Digue i 25km
Maksimonm kapasite pour bisiklet elektrik i 300 watt
Nou pou fer ankor en ‘road safety talk’ avek zanfan lekol mwan prosen
Osi nou pou fer en rankont avek tou digwaz ki enterese pour konn plis lo lalwa semen, spesyalman bann nouvo lalwa ki’n fek ganny amende

Statistik Aksidan

Menu