Home_Right LANAONS-BANNER

Susbscribe to People

LDS dan Lasanble Nasyonal pa war li neseser pour Gouvernman kontinyen siport serten kategori dimoun oswa servis parey in toultan labitid. Zot ti dir letan faver in fini e vre zot retir plis ki 12 milyon roupi dan sa bidze ki kouver plizyer kategori dimoun (anba Progranm Sosyal Gouvernman), e zot dir ki Gouvernman pa kapab zis donnen.

Bokou Seselwa ti vote pour met LDS dan Lasanble e la ozordi zot pe war konsekans zot vot. LDS pe dir zet anba- larzan lepep.
Lopozisyon i dir ek Gouvernman aret soutir IOT. Me pa IOT ki Gouvernman ti soutire plito travayer- atraver en 13enm mwan saler.
IOT i pey Gouvernman dividend 36 milyon roupi par lannen. Pa pini travayer, anmezir ki desizyon pe ganny pran pour rezourd problenm IOT.
Pour koup bidze Paradis des Enfans (playground zanfan) pa pou pini ni ansyen Prezidan Michel ki ti met an plas sa playground, ni Gouvernman ki anvi war zanfan kontinyen zouir en tel fasilite, me nou zanfan. I en landrwa pour nou zanfan detann. Ki i fer si Gouvernman ti donn en bidze pour fer marse sa playground ? Se larzan lepep pour zanfan lepep Seselwa.
Lo size Paradis des Enfants Jean-Francois Ferrari ti dir  «  i en kado anpwazonnen ki nou pa kapab kontinyen okipe e ki pe kout nou tre ser. »
Eski tou paran i kapab aford pour pey avyon pour anmenn zot zanfan disneyland ? Pour al benyen ek dofen Dubai ? Laenn lopozisyon pour ansyen Prezidan i fer zot pil lo tou zanfan Seselwa.
Ki problenm lopozisyon ek Natcof ? A sak fwa ki zot regard en alokasyon bidze, zot war zis dimoun ki afilye ek Parti Lepep e alor zot oule koupe. Sa kalite laenn dan leker politisyen dan lopozisyon pe andirsi leker nou sitwayen. Annou fer atansyon avan nou koze e fer aksyon. Sa mazorite pa en mwayen pour ofans e pini Seselwa. I en loporitinite pour fer en diferans dan lavi Seselwa. E siporter Parti Lepep se Seselwa an mazorite. Sa mazorite i pa zis en loportinite pour LDS rekolte.
Seselwa ti tande ler Jean-Francois Ferrari ti dir « Mon krwar ki Natcof i devret ganny zet anba akoz menm si i la depi lontan i nepli efektiv…. » Se zis zot larogans ki koze.
Zot ti sot anler e servi sa 40 % laprovrete kont Gouvernman e ti’n vin koman en palto fann deryer pour lopozisyon. La ozordi ler Gouvernman pe finans sa progranm ki pou ed nou dimoun ki santi zot vilnerab, lopozisyon i koupe.
Me vreman lopozisyon napa en sou konpasyon pour sa pep ni en sou konprenezon pour zot lekor.
Lekel ki ti pou benefisye avek plis larzan, menm si i annan en serten bidze anba lofis Vis Prezidan pour laprovrete ? Nou frer e ser Seselwa. Plis larzan se plis sikse pour sa pep.
Lopozisyon pe donn lenpresyon dimoun ki ler bidze in aprouve, sak minis e zofisye i dir sa pour ou, sa pour mwan- zot tir gro kopo e met lo zot kont. Lopozisyon i malis. Zot konnen ki sa pei i bezwen progrese e ki lepep Seselwa i bezwen sak lannen war li osi progrese- e i depan lo sa bidze.
Gouvernman pa vol Seselwa. 40 an pase ler sa gouvernman ti konmans batir sa pei,  ki ti annan konpare ek konmela? Ki ti vre sitiasyon konpare ek konmela ? Sa ta bilyon lenvestisman se bidze ki SPPF ek Parti Lepep in aprouve okour sa bann lannen. La en sel kou ek en mazorite, lopozisyon pe koupe, e freeze.
Zot napa ni en laont pour pini Seselwa, pour met retar dan progre sak sitwayen. Zot pou fini lannen an dizan ek zot lekor ki zot in travay. Nou kanmi dan zot plas.

Menu