Home_Right

Susbscribe to People

Lenz sal ti lav dan piblik.

Sa pti let ti sirkile lo medya sosyal. Klerman LDS in demann Msye Pillay ek Msye Cesar pour ramas zot pake. O non latransparans Msye Cesar in konfirm sa pti let. Pat Pillay in retir Lalyans dan LDS. Olye koste kole pour Sen Valanten, zot divorse.

Nou ti bat ek sa lo medya sosyal. Tro bon.

Pat and Daniel ? ...the dear john letter.

Sa let i fer nou rapel ‘the dear John letter’…o non respe Roger tya ekrir Pat e kopi Daniel, oswa adres Daniel litousel, e nonpa dir ‘Dear Pat and Daniel» konmsi i pe adres en koup ki’n marye. Nou osi ganny lenpresyon i pe dir sa de msye al trankil parey zot ti vini. Si pa lapares i bezwen en bon degou ki’n ganny transmet dan en fason tre diplomatik.

Ki dil bann MNA Lalyans ?

Vi ki nou pe war ki LDS pe kil pake pour donn plas zis SNP, eski bann kandida ki ti ganny elekte MNA sorti dan parti Lalyans Seselwa in deside vin SNP? Ki pou zot plan dan Lasanble? Dwatet Pat Pillay pe reflersir morso; sa ki mon ti fer ek Parti Lepep, ozordi zansla pe fer ek mwan.
Dan Labib Zida ti trai Zezi Kri pour larzan, apre i ti al pann. Ki kalite traizon ki pe pase dan LDS e kimanyer pou fini ?
Antouka sa saga pe deroul konm swivan :


En lot pti paragraf enteresan ki’n eksit florry.

Fader i dan son eleman.

Fader in ganny pli zoli loto ek son tit LOTO. I’n reisi kapab asir son lotorite lo bann politisyen lopozisyon. Pat Pillay ek Lalyans Seselwa ti donn li pli gro sipor pour li ozordi ariv lo sa tronn kot i ete- e i pe rekonpans zot tre byen. Pour konklir fader pe ‘cool’ tontonn. Tasyon frer, « NOU KI LA ».

50 mil ti tro bokou pour en Legal Advisor.

 Finalman letan nou reflesir nou vwar ki Cesar in annan toutafe rezon pour kit pake sent onm trankil. I pa paret ki dan LDS zot ti agree ek sa saler ki ansyen Spiker ti pe donn li. I annan enn bann politisyen ki ti menm pe ensiste ki sa 50 mil i ganny koupe. Antre zot, zot ti pe zalou boner kanmarad. Nwa azout lo la pour dir be sa 42 mil osi i bokou. Personn pa dir nanryen lo la?

Seselwa i dir redwir pri kours pikep?

Sa pa nou ki pe dir me Seselwa ki pe telefonnen pour demann drayver pikep pour redwir pri ki zot sarze pour bann kours. Ganyen i vin de kote. Anmenmtan ki nou siport zot demars pour rod zot ganyen, Seselwa osi i oule pey kours a en pri ki afordab.
Seselwa pa Arab, e Arab ti pe byen donn drayver pikep kours ziska ki lopozisyon in dir Arab al se zot. Zansla in ramas zot pake e zot in ale. Dapre dir ti annan ankor konstriksyon, me zot in plifere kennsel pour sofgard zot pti gin dignite. Wa krwar partou kot lopozisyon i met son kwiyer sal manze i gate.

Law and order silvouple!

En msye byen ankoler li in dir met anba ‘Bodanmyen’ en kestyon pour Lapolis. “Oli law and order dan sa pei? Tou sa ki oule sot lo semen nek i fer li. Tou sa ki oule bar semen isi laba i fer li. Zot dispit, sa ki pile selman zanmen zot al rod kot lopozisyon. Tou rode devan baro State House.” Les tousala Gouvernman ki rezourd problenm dimoun, lopozisyon i fer problenm agrave. Me selman law and order i enportan pour sekirite e dwa lezot.

Nou’n poz sa la pour sa msye.

Sa  ki nou kapab dir li se : dan sa pei toultan lopozisyon zis in boykot, kritike, e tou travay gouvernman ki’n fer. Zot pase dan zot bel vwatir, mont beton isi laba napa problenm. 40 an politisyen Lepep pe travay, zot lakaz, zot loto zot ganny dir koripsyon. Tousala se zis groker ek lazalouzi par lopozisyon ki tir latansyon lo zot e anvoy lo Parti Lepep.

Deklar zot kont aletranze

Olye tay deryer en senp Seselwa ki oule rod en lavi, akoz zot pa al rod kont sa bann politisyen dan lopozisyon ki kasyet zot kont aletranze ? En bann kont byen miskle selman ou pa konnen ki travay ki zot fer pour rekolte sa kantite. Deklar kont zot piti, zot fanm, zot galon e laverite a ganny devwale.

Kan eski Komisyon Koripsyon pour al rod CQ?

CQ i konnen lekel li. Son gran dalon LDS i dir nek i asize anba laboutik nek i vante lo son 6 milyon dan labank. I koze i bliye i annan Lepep parmi zot, i rankonte kimanyer in fer frod larzan kot i travay. La i dir pa li ki zot pou anpaye, i pe al kite akoz tou fason in fini pare ek son 6 milyon.
Ale ou mon boy byento komisyon koripsyon pou rod ou. Ou roten i anba lasann. LDS menm ki pou pann ou.

Zwer i dir i regrete sa maryaz LDS.

Zwer ti dan son bon karyer. I annan son pti fristrasyon me i tya’n koze. Akoz wi, byen koze i fer byen konpran. Pa kit ou karyer pour al swiv politik. La sa lanpayaz karya pe fatig son moral. I dir i pre pour large. I pa kapab ek sa bann zans. Finalman sa gro saler pa pe donn li okenn leta lespri. Tasyon i al rann lapel Hermitte Ward.

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found
Menu