Home_Right us_banner2_copy

Susbscribe to People

Nouvo konstitisyon United Seychelles (ansyen Parti Lepep) pe remet divan dan nou lavwal, regonfle nou larou, redres nou bor e bouz dan en nouvo gir.

Se Madanm Macsuzy Mondon, Sekreter Zeneral Parti Lepep (United Seychelles) ki ti dir sa dan son ladres pandan kongre ekstraordiner sa Parti dan lasal nimero 1 kot Sant Konferans Enternasyonal Sesel (ICCS).
Madanm Mondon i dir nou sorti lwen!
«Wi nou sorti lwen depi tou ti konmanse an 1964.... Depi lalit ki, mon sir, paran, granparan, bokou zot ki la dan lasal ozordi, ti amennen pour progre ki nou pei in konnen,» Madanm Mondon ti dir.
«E wi, nou osi sorti lwen depi sa bann levennman ki nou ti gannyen 2015 ek 2016. Nou tou nou ti dekouraze, nou ti pler ansam, nou ti soufer ansam, serten an silans, me nou ki la anndan ozordi nou pa’n zanmen perdi lespwar oubyen bes lebra. Nou’n kontinyen debout for e fyer pour sa ki nou parti in akomplir pour Sesel e o fon, nou leker ti pe dir nou ‘reste kalm’ akoz solda Lepep pa pou mor koumsa,» Madanm Mondon ti dir.
I ti azoute ki «vre lafors en zonm se pa pour zanmen tonbe me plito pour li kapab leve letan in tonbe.»
Zisteman ozordi nou pe leve, redrese, debout pli for pour Sesel, Madanm Mondon ti dir an azoutan ki Parti Lepep, depi plizyer mwan pe travay pour redres li pour li nobou debout pli for ankor.
It ti fer resorti ki apre boukou refleksyon lo son lavenir politik, 32enm Kongre Parti Lepep an Zen ti donn sa Parti sa manda pour pran serten mezir pour redres Parti. Enn sa bann mezir kle sete pour prepar en nouvo konstitisyon pour nou Parti e adopte en nouvo non pour pli byen reflekte laspirasyon sa nouvo zenerasyon lepep fas a nouvo konteks devlopman politik ki nou pe traverse.
Madanm Mondon ti dir ki sa desizyon i enn ki istorik e ki pou vin sa platform pour renouvleman Parti.
«Sa nouvo konstitisyon pe remet divan dan nou lavwal, regonfle nou larou, redres nou bor e bouz dan en nouvo gir. Nou nouvo konstitisyon pe donn nou Parti en striktir modern ki pli enkliziv, pli transparan, pli toleran, pli disiplinen e fer nou vin pli efektiv dan nou fason travay. Bokou lizye i lo nou ozordi. Bokou nou siporter pe espere pour akey nou nouvo non e senbol ki pou tenir nou FOR e gard nou ini dan sa nouvo lepok.
«Pour bann dan lot kote ki krwar nou’n mor, ozordi nou pou sirman dezapwent zot. Ler in arive pour nou debout ansanm pli for e pli determinen ki zanmen pour reganny nou plas lo lasenn politik Sesel. Linite e solidarite antre nou i enportan pour nou kabab debout fyer e for pour nou parti e pour Sesel,» Madanm Mondon ti fer resorti.
I ti note ki panndan kongre an Zen, bann manm ti demann Parti pour reklanm sa bann prensip nob ki’n fer Seselwa siport Parti pandan bokou lannen.
«Kongre ti dir nou aranz kot i mal. Ti dir nou renouvle nou Parti, viz ver lavenir, fer nou Parti relevan pour Sesel ozordi, e eksitan pour bann zenn... Reklanm nou vre valer, renouvle nou, donn nou sa platform pour repran nou plas nimero enn dan lavi politik Sesel. Alafen sa lazournen, fodre ki nou kapab dir avek nou menm, oprofon nou leker : wi ozordi mon’n donn nou parti sa ki i bezwen pour rantre dan en nouvo sapit son listwar.
«Ozordi nou pou dir ‘YES Seychelles’, Our Seychelles... Nou Parti i pare e travay pour debout pli for pour ou e fer ou vin pli for ankor,» Madanm Mondon ti dir.

Menu