Home_Right us_banner2_copy

Susbscribe to People

“Bonzour tou militan
Prezidan Parti, Sekreter Zeneral, Manm Komite Santral, Sef Ekzekitif Parti, tou nou bann militan ki sorti dan tou nou bann distrik, nou bann obzervater, lekip ki’n travay pour redizer sa Konstitisyon, nou dir zot en gro bonzour ankor enn fwa e byenveni dan sa Kongre eksepsyonnel ki ozordi i mark en nouvo depar pour nou Parti.

Bomaten ler mon’n leve, mon’n sorti mon get lo lorizon, mon war soley byen kler pe leve, i fer mon rapel le 5 Zen’77 ler mon ti leve sa zour bomaten. En nouvo divan ti tap lo later Sesel, e depi tou sa bann letan nou’n anmenn en transformasyon revolisyonner, malgre ozordi bokou nou pe aret servi sa mo konmsi nou per. E nou tou ki la ozordi, anndan, nou bann revolisyonner, e nou pou kontinyen reste bann revolisyonner ! Se sel fason pour nou kapab anmenn nou Parti e anmenn Sesel pli devan. Se pour nou renouvle nou lespri konbativite, nou determinasyon, e nou dir tou nou bann manm, siporter laba deor ki nou’n pare e nou’n pare pour fer en diferans dan sa pei. Sa ki pe kasyet dan kwen, nou dir leve, sa ki pe tranble, nou dir leve, nou dir Tenir For ! Tenir For pour lekel ? Tenir For pour Sesel e tenir nou Parti For ! Tenir pa Large ! E ler ou tenir for ou pa large. Ou konpran sa, ler ou tenir for ou pa large. Mon bann ser, frer, nou’n fer en gran parkour, nou’n konsilte partou lo Mahe, Praslin e La Digue pour nou kapab arive ganny en dokiman ki dan zot pti feyet ozordi. Sa dokiman i en dokiman modern, ki mark en letap modern, ki mark lafen en nouvo komansman, en nouvo komansman pour nou Parti e nou tou ki la anndan, nou annan par ladan. Nou tou ki la anndan dan en fason ou en lot noun partisip dan redizer sa dokiman. I’n annan difers lopinyon, nou’n difere ler ti neseser pour difere, me ozordi, 1e 24 Novanm 2018, i mark sa letap ki nou tou ansanm nou’n ganny apele pour nou fer en dernyen konsiltasyon e donn nou stanp laprouvasyon pour nou kapab demare e antre lo sa nouvo letap dan nou Parti. En kondisyon, sel kondisyon, sel kondisyon pour nou kapab avans devan nou bezwen ini ansanm. Napa lot fason, tou nou bann diferans ki nou annan, aparti ozordi, Le 24 Novanm 2018, mon pe dir annou anter sa bann diferans ! E annou tonm dakor pour nou wi, ini asanm, annan nou tou ansanm en sel lavwa e rekonnet ki dan sa pei nou annan nou zis en sel adverser politik dan sa pei. E sa sel adverser politik ki nou annan dan sa pei se pa lot ki lopozisyon. Nou bezwen koz lopozisyon ek en bi ki nou fer en diferans ankor enn fwa dan prosen eleksyon ki pe vini e i komans ankor ennfwa avek sa dokiman.
Nou Parti pa parfe e napa en parti politik o monn ki parfe e avek nou lenperfeksyon nou bezwen kontinyen bataye e bataye ansanm e Tenir For !!!

Msye Simon Gill, Depite Sekreter Zeneral

Menu