Home_Right

Susbscribe to People

Ti en bon linisyativ pour MNA Baie Ste Anne Praslin Onorab Churchill Gill demande ki Lasanble Nasyonal i aprouv en mosyon ki sizere ki gouvernman i fer laprantisaz Konstitisyon pli profon dan lekol anba Ledikasyon Sivik.

Parey en Labib oswa en liv ki ganny respekte, bokou dimoun i fer referans me pa bokou ki lir. Alor si zanfan lekol i ganny sa sans aprann Konstitisyon zot pei, ya ede pour zenerasyon ki pe leve konn pli byen zot drwa e responsabilite, ya ed zot vin pli patriotik e konpran pli byen ki fason pei i fonksyonnen baze lo konteni son Konstitisyon.
Brans Lezislativ in annan en devwar pour kontribye anver sa ledikasyon ki ava ed prosen zenerasyon ki la e bann ki pe vini azir koman pli bon sitwayen.
Prezantater mosyon, Onorab Gill ti dir ki: “Lobzektif pli enportan mon soumisyon se ki, dan en lavenir pros, nou ava pe garanti, avek en gran lafyerte, ki nou annan en nouvo zenerasyon, zonm, fanm, ki bokou pli edike lo konteni lalwa siprenm Sesel.”
I ti dir ki in ariv ler pour lafanmir kot lakour, koz en lot size ek zanfan apard zis size akademik, tel ki lalwa siprenm pei ki kapab anmenn en dyalog enteresan.
“Annou nou tou konmans sa legzersis vreman enportan pour nou pei e zenerasyon fitir…annou pa tarde donn nou zanfan sa konesans enportan, pour zot devlop bon konprenezon, bon respe, bon baz pour pran relev avek nou bann lezislater ozordi. Ler sa pou arive, nou pou war nesans en nouvo zenerasyon ki pou anmenn Sesel lo sa lot some.”
Onorab Gill ti sit tou bann sapit Konstitisyon Sesel ki pou donn konesans nou bann zanfan.
Onorab ti ganny sipor tou son bann koleg, e bann MNA LDS menm si zot pa’n kapab anpes zot larogans gat zot lentervansyon. Onorab Bernard Georges ti kapab malgre sa dir ki “zeneralman Sesel i annan en bon Konstitisyon.”
Tou  bann MNA Lepep ti koze e nou selekte detrwa tel ki Onorab Basil Hoareau ti dir ki “si noule nou zenn pran larelev demen, si noule zot pran bann rol enportan, e pour zot vinabou desarz zot responsabilite, nou bezwen prepar zot. Fodre ki zot konpran konstitisyon a en laz pli boner posib. Zot a ede fer nou pei vin pli demokratik. Nou pa pe dir zot vin ekspert me zot a ganny enspire par nou Konsitisyon. Nou pep a vin gardyen nou Konstitisyon. Nou politik a vin plis patriotik ki partizan.”
Onorab Herminie ti dir ki Konstitisyon a montre nou zanfan lekel ki’n fer vre sanzman pozitiv dan pei o kour sa 40 a 50 an pase. Lekel ki ti rod laliberte pour nou pep. E pa les zot ganny anbete par nenport ki. Oswa pour dir tou sa ki SPPF/Parti Lepep in fer ti mal.
MNA Anse Royale Onorab Lemiel ti koz lo lenportans konnen e respekte bann senbol nasyonal. I ti osi dir ki in atraver son resers dekouver ki Minister Ledikasyon i deza pe fer son bout kot i konsern laprantisaz konstitisyon menm si i annan lespas pour fer plis. I ti dir ki reform ledikasyon an 2009-2010 ti fer provizyon pour laprantisaz konstitisyon, e an 2012 ansyen Prezidan James Michel ti demande ki sa size i al pour 40 minit dan lekol. E Vis Prezidan pei sa lepok ti ofer Minister Ledikasyon versyon senplifye Konstitisyon distribye kot tou lenstitisyon edikasyonel dan pei.
Onorab Valmont ti osi koz lo bann senbol nasyonal e sa nesesite pour et patriotik. Donk pour edik bann zanfan lo Konstitisyon e byen boner enkilke dan zot sa valer fondamantal. I ti dir ki preanbil Konstitisyon i sitan enportan e merit enspir bann zanfan.
Onorab Aglae, MNA Port Glaud ti dir ki Konstitisyon ki donn Lasanble sa sans pour egziste. Li ki rasir lazistis sosyal e tou son drwa ki en Seselwa i annan. I ti dir ki Konstitisyon i donn drwa prive en sitwayen e ki drwa en lot i konmanse kot enn i fini. Pareyman drwa lekspresyon pa merit afekte drwa en lot.
Onorab Chantal Ghislain ti dir ki fodre fer atansyon akoz dimoun pe konmans plere akoz zot pe rode kote Sesel pe ale. I nepli annan konpasyon pour kanmarad. I ti demande ziska ki tan sa pou kontinyen, kot par egzanp en madanm pe denigre en lot piblikan, memn si obor li i annan son manman, son ser. Onorab ti dir ki nou merit retourn dan nou Konstitisyon, e lir nou preanbil e viv sa bann valer.
Onorab Sebastien Pillay ti dir ki deba lo sa mosyon i donn Lasanble en loportinite pour ede sanz latitid  e menm fason fer politik dan pei. I ti koz lo son drwa a lekspresyon, e onorab ti demann son bann koleg lo lot kote latab si zot servi sa drwa byen. I ti osi koz lo sa sans patriotik ki Konstitisyon i propaze e in demann bann MNA pour sanz langaz anver kanmarad. I ti dir ki menm si LDS pe servi rezilta 15 lo 10 koman en laviktwar, sa rezilta pour li i en pwen referans- ki i en levennman zis parey nenport ki levennman ki arive e ki Konstitisyon i permet annan e apresye sa moman. E ki pour anmenn sa laprantisaz dan lekol a ed zanfan apresye bann valer ki trouve dan Konstitisyon.
Lider pour Zafer Gouvernman ti pran laparol dernyen, apre ki tou son bann MNA in koze. I ti koz lo Konstitisyon koman en dokiman vivan. Ki ganny amande avek letan ki evolye. “Dan Sesel pa en leksepsyon. Nou’n sanze dan diferan moman nou listwar. I’n ganny amande e amelyore pour reflekte letan modern e zenerasyon aktyel. Bann zanfan fodre ki zot konn Konstitisyon pour zot osi en zour amelyor li pour reflekte zot lepok. Sansan lemonn pou pas devan zot e zot pou reste an aryer. Dan 1er, 2enm e 3enm Repiblik, in annan bon keksoz ki’n antre dan Konstitisyon. En gran mazorite nou popilasyon ti dakor. La nou pe demande ki nou anmenn Konstitisyon pli pre ek nou pep. Kot nou zanfan, pour ki nou tou ansanm nou kapab desarz nou responsabilite dan nou pei pli byen.”

Menu