Home_Right

Susbscribe to People

LDS i repran 3enm trimes kot  zot kontinyen pas zot letan zis koz en bann mansonz e kree en bann kontradiksyon zepise ek larogans e mank lapolites dan nou Lasanble, e tousala pe fer ki sa rezilta 15 lo 10 pe kontinyen anmenn en laginny dan Sesel. Nou sit detrwa legzanp ki ti pas sa semenn letan ki zot ti pe kestyonn minis lo tarif PUC e lo mosyon Laprantisaz Konstitisyon:

1. Pour dir ki kot PUC i annan 200 travayer etranze (expatriates). Kan an realite i annan 35 expats e laplipar in vin lo kontra ek bann lorganizasyon ki travay an partenarya dan bann proze ek PUC. LDS in oule donn lenpresyon ki PUC pa get dan welfer son travayer.

2. Pour donn lenpresyon ki gouvernman pe fer ekspre pour ogmant tarif kan PUC pe senpleman antreprann bokou lenvestisman ki pou fer sa lorganizasyon amelyor kalite e nivo son bann servis. Politik bonmarse lo tariff PUC in refoule e Ramkalawan loter kestyon, in kanmi.

3. LDS, sirtou Ramkalawan i donn lenpresyon ki zot annan en problenm ek sekter prive; zot oule ki PUC i ogmant tarif sekter komersyal. Me Minis in konsey zot pou pa fer sa kontradiksyon akoz si gouverman i ogmant tarif sekter komersyal, i pou fer ki pri lavi pou ogmante. Minis Cosgrow ti sit legzanp bann dimoun ki fer biznes ‘take-away’- si tarif i ogmante, zot pou pas sa lo servis ki zot donn piblik.

4. Rezilta 15 lo 10 pe permet Seselwa eksprim zot- dapre Wavel Woodcock. I pe koz en mansonz akoz depi 1992 avek lansman milti-parti, Seselwa in enplimant en nouvo demokrasi, e nouvo konstitisyon an 1993 pa ti fer Seselwa al egzile. Okontrer Msye René ti demann avek bann ki ti al egzile apre 1977 pour retournen e vin kontribye dan zot pei, e santi zot lib pour annan zot lapartenans politik.

5. Non Woodcock. Ti napa en leokri parmi piblik pour demande ki ‘pas baton’ i arete. Sete LDS dan Lasanble Nasyonal ki ti oule sa pratik arete akoz zot pe mazinen ya anmenn zot pli pre avek pouvwar total. E desizyon final se Prezidan Faure ki’n pran.  Woodcock i koze konmsi i dan diskotek.

6. Bernard Georges in admet defayans Lasanble ki zot pa konn Konstitisyon sirtou ler zot  ti mal aprouv minis. I ti merit al pli lwen e dir ki Ramkalawan pa konn ditou konstitisyon akoz li ki ti diriz zot pour pa vot pour sa bann kandida propoze pour vin minis.

7. Regi, sa disan ki ou dir ti verse le 3 Oktob, ti ‘real’ ou ‘fake’? Ti annan rimer ki serten portre ti ganny ‘photoshop.’

8. 15 lo 10 i en milestone? Petet wi. I sa peryod kot dan en Sesel modern pe annan bokou laginny. Ondire sa rezilta eleksyon ti en lenvokasyon.

9. Lepok ‘Girls Guide’ ti napa pti ponm, Regi. Ou dir ‘Girls Scouts’ ti ede tir zenn lo semen. Ou pe koz pour ou lekor?

10. Florry, sa mosyon lo Laprantisaz Konsititsyon par Churchill Gill in vin ansemoman akoz klerman bokou zot dan Lasanble pa konn Konstitisyon. E krwar nou, ou dernyen dimoun pour dekrir Msye René koman sa dimoun ki’n trai nou konstitisyon. Wi, i’n pardonn fot en kantite dimoun, menm dimoun ki ou konnen. Reflesir byen Madanm Onorab. Pa les ou swadizan laliberte fer ou koz tro bokou.

11. Florry, drwa a ledikasyon, lasante, e lozman i dan premye dokiman SPUP date depi 1964. Sete SPPF ki’n anmenn tou sa drwa dan Konstitisyon akoz sete SPPF ki ti entrodwir milti-parti e lademokrasi, donk nou Konstitisyon. Nou tou nou’n benefisye ek bann prensip SPUP ki trouve dan Konstitisyon nou pei. Sansan ou pa ti pou dan Lasanble koman onorab.

12. Lekel ki’n prodwi sa bann pti liv (konstitisyon) ki Ramkalawan pe dir i mank lartik? Eski sa onorab pa kapab koze san blanm lezot? I dir ki ti napa ‘rights’ (drwa) apre 76.  Me ki ‘rights’ ki in servi pour li santi li lib pour dezasosye li avek SPUP/SPPF e donn koudmen form Parti Seselwa  dan lapay galer? Ki ‘rights’ ki i servi pour li pini en Seselwa ki annan potansyel pour vin minis? Ki ‘rights’ ki i annan pour li perdi respe pour prezidan pei? Ki ‘rights’ ki i annan pour li nonm non e anbaras en lot imen parey li? Ki problenm Ramkalawan ek nou ansyen lim debout Zonm Lib? I ti merit premye pour onor sa lim, e Zonm Lib. I parey i pe get dan en laglas! Ramkalawan in dir fodre pa annan en lot koudeta. Me sa mosyon kont Prezidan Faure, eski pa i en kalite koudeta ki i oule fer? I merit espere, pa met presyon dan tou fason, esper bwat vote pour li fer son kalite sanzman ki i oule fer, si Dye i permet.

13. Wavel, avan ler ki ou rode e dir ki ou pou vot lo mosyon pour repran sitwayennte El Materi, akoz ou pa kriy Pat Pillay ek ansyen trezorye SNP devan FPAC ?

Menu