Home_Right

Susbscribe to People

Lekip ‘The People” ti byen kontan pour mont Capucin, kot nou rankontre en koup tre zantiy, ki ti akey nou dan zot zoli lakour, kot zot viv byen dan trankilite. Me Hilda ek Pierre Jules, parey bokou siporter Parti Lepep pankor kapab sorti dan sa sok ki nou parti ti perdi eleksyon Lasanble. I remarkab ki sirtou Msye Jules, i vreman pankor kapab sorti dan sa sok, sirtou ki konsekans sa perdi pe fer lavi dan Sesel pour bokou nou pa gou.

I pa gou pour plizyer rezon, me karakterize par en lopozisyon arogan ki krwar zis dan revanz olye progre lepep Seselwa. I pa gou akoz bokou nou lazenes in perdi zot sanfwa akoz politik, e parmi bokou i dan drog e i annan ki pa asize pour realize ki pei i kapab koule si Parti Lepep i perdi pouvwar.
Pour 50 an, madanm Hilda Jules pe reste Anse aux Pins avek son msye ki li i natif sa landrwa. Sa madanm ti annan 18 an depi ki in konmans siport nou parti. I ti partisip dan tou lamars, enkli lamars diri ziska Freedom Square kot i ti pran kanmiyon pour retourn se li apre. Malgre plizyer son bann zanmi in dekouraze apre ki zot in konplent lapliferans pour ganny ede avek parti dan distrik, li in tenir. I dir ki menm si parti pa merit toultan pe mazinen ki sa ki dan kazye pou toultan la, li i pa pou abandonn koumsa.
“Mon konsey mon bann zanmi pour travay pour ganny sa ki zot bezwen. Parti pa merit soutir dimoun ki pa’n zanmen vot pour li an krwayan ki zot a sanze. Toultan montre lapresiasyon pour ou dimoun ki’n la depi konmansman.
Mwan osi mon ti demande e mon pa’n ganny parey. Mon’n dir sa ki ti annan pour dir, me mon pa’n dekouraze. 2016 mon ti vot pour mon parti.”
Son msye, ti azout lo la pour dir ki wi, Parti Lepep i merit koste pli pre ek son dimoun. Tou le de i krwar ki lavi lontan, menm si zot ti mizer, tre mizer, ti pli gou ki konmela.
“Lontan pwason ti kapab vann 25 sou, me ti ser nou pa ti kapab aste. Malgre sa lavi ti gou konpare ek konmela akoz konmela larzan i annan me lavi i tre ser. Nou lazenes pa parey lontan. Konmela i annan bokou drog. E sitiasyon politik i fer lavi pli pa gou,” Msye Pierre Jules i dir.
“Lontan nou ti war parti aktiv. Nou ti partisipe dan bokou keksoz politik, menm zis marse pe fer politik. Konmela nou viv sakenn se li.
Ler Anse aux Pins ti perdi eleksyon Lasanble an 2016, mon ti annan en lafreyer son aswar. Me mon pa ti tro sirprann akoz mon bann zanmi ki nou ti mars ansanm, ti dir mwan ki zot pa pou vot ankor pour sa parti akoz sa lapliferans- zot get plis dimoun ki siport lopozisyon.
Me eski in volapenn ki nou’n vot lopozisyon, e aprezan ki nou war nou dan en tel sitiasyon kot lavi pa gou?” Madanm Hilda Jules i demande.
Son msye i azoute: “ler Anse aux Pins ti perdi, ti drol pour mwan. Mon’n SPUP, SPPF e Parti Lepep. Mon pa’n santi mwan tro byen apre sa perdi. Sa sok perdi i ankor la. Sa perdi ki’n met nou dan sa sitiasyon e fer nou lavi pa gou.”
Msye Pierre Jules pa kapab swiv Lasanble. “Mon pa get ditou. Sa ki fer sans pour zot koz lo la, zot pa fer li, zot plito al rod sa ki ti pas 40 an pase. Zot zis tir revanz. 2an zot dan Lasanble e zot pa pe fer nanryen pour montre ki zot in anmenn kek sanzman pozitiv ki amelyor lavi Seselwa,” Msye Jules i fer remark.
“Mon swiv me li i pa kontan, i oule mon tenyen. Mon swiv akoz koumswa mon konn pour mwan menm ler dimoun i dir mwan keksoz,” son madanm, Hilda ti azoute.
Sa koup ki’n viv lavi lontan, ki’n war diferans ki Prezidan René in anmennen dan lavi Seselwa, i santi zot blese letan lopozisyon i sali limaz nou ansyen Prezidan. Ki osi enkli Prezidan Michel.
“Ki later ki zot pe rode? Later Msye René pa’n al avek. I’n met nou lo la,” Msye Jules  i dir.
“Zot koz zis koudeta. Me koz en kou lagresyon mersener. La yer swar Paul Chow in admet laverite. Nou pa mazin lafanmir Antat. Sa garson ti perdi lavi zour latak mersener. Me nou pa parey zot pour zis tir rankin,” Madanm Jules i fer resorti.
Sa koup i osi siport travay Prezidan Faure me zot annan en konsey pour li.
“Nou konnen ki i pe seye. Si i reisi, ya reisi. Me fodre ki i pran lo limenm. Fer sa ki i krwar i dan benefis nou tou. Pa ekout lopozisyon.”
Msye Jules i azoute ki : “Mwan fodre ki zot met lakord dan mon likou, e mon lalang pe sorti. La mon pa a vot pour mon parti. Sankwa mon pou reste Parti Lepep. Si nou parti i perdi, san sa Prezidan ki nou annan la, nou pei pou koule. I pou koule.”
“Nou ti dan goni, la nou dan dra. Si nou bezwen keksoz annou rod en travay. Lazenes travay. Nou ki bezwen amelyor nou sitiasyon, avek sipor ki gouvernman i donn nou. Nou de legzanp. Nou viv lo nou sekirite. Nou esey aziste e viv byen trankil,”Madanm Jules i konklir.
Nou zournal i remersye sa koup.

Menu