Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

Premye pour konpran realite nou pei
Premye pour konpran realite nou pep
Premye pour lans sa lapel pour lalit

Zot ti premye
Premye pour konpran sa mesaz
Premye pour kit zot travay
Premye pour koste senserman akote li

Ou ti premye
Premye parti politik avek en progranm serye
Premye pour defann zentere travayer
Premye pour ralye e gid lepep

Zot ti premye
Premye pour al lo kat kwen nou Sesel
Premye pour donn zot lavi lazistis sosyal
Premye pour pers leker e lespri tou Seselwa avek laverite 

Zot ti premye
Premye pour kriye: Sesel pour Seselwa!
Nou oule lendepandans!
Nou oule en meyer sosyete
Pour nou pep!

Ou ti premye
Premye parti politik pour linite nasyonal
Premye parti politik pour fer lemonn konn nou lalit
Premye parti politik pour gid Sesel ver son liberasyon

Zot ti premye
Premye ansanm avek nou pour kriye
Viv Sesel lib e fyer!
Viv nou Revolisyon!
Viv  nou Parti!
Viv kanmarad France Albert René!


Danny Faure

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found
Menu