Home_Right

Susbscribe to People

Lutia Freminot en zenn ki reste Cascade. I travay konman en Sales Administration Officer avek en Lakonpannyen ki apel “Archipelaego Wines and Spirits” ki baze Providence.

I annan preski 2an depi ler ki i pe fer sa louvraz. I dir ki sa louvraz i “challenging” me selman i gou.
Pandan en lazournen dan sa louvraz i plis lo “computer”, pou fer bann zafer tel ki “invoice” e reponn “mail”. I lyez avek bann kliyan dan lotel avek restoran. An gro Lutia i esey rezourd tou kalite difikilte ki kliyan i kapab pe rankontre konsernan servis ki zot pe ofer
Me i annan en lot kote avek Lutia. I en sa ki nou kapab dekri konman en zenn dinamik ek ekzanpler. I pa per “challenge” li. An se moman i vis-tyermenn komite zenn United Seychelles Cascade, tre byento i pe al pran pozisyon tyermenn.
Vi ki i annan sa lentere dan politik ti enteres nou zournal pour konnen ki bann keksoz ki Lutia i panse dan konteks politik.

The People: Kimanyer ou war politik aktyel dan pei ?

Lutia Freminot: I’n vin parey en fars mon kapab dir akoz sakenn pe esey lager pouvwar e pe rod en fason pour zot ganny sa pouvwar. Me sa ki zot pa pe realize, se ki i annan pli gro problenm ki pe afekte nou pei. San ki zot realize ki se nou bann dimoun deryer ki pe soufer.
La par egzanp in annan dan bidze provizyon konsernan saler, me personn pa pe demande si sa i vreman ase anvi pri lavi. Mon ti kontan ki letan zot fer okenn desizyon, zot vin anver dimoun e demande si sa ki zot pe fer pour vreman ed Seselwa.
Zot pa kapab zis enpoze. Se nou ki pou konnen si sa i bon oubyen pa bon. Si keksoz i ganny fer koumsa, kekfwa nou kapab bouz en pe pli devan.

The People: Si mon konpran ou byen i annan en lager ant 2 lafors politik dan Sesel e nou Seselwa nou pri dan milye sa lager ?

Lutia Freminot: Wi sa i vre e aprezan i fer nou konfize e i fer nou fristre. Nou pa konnen ki nou pou krwar. Sakenn pe vin avek son kalite demagozi. Sirtou nou zenn nou fristre en kantite akoz politisyen pa pe fatig zot avek sa ki nou nou resanti.

The People: Baze lo ou larepons ou’n fer mwan ganny en konpran ki i annan en mank konsiltasyon dan sa ki arive dan sa pei. Eski se sa ki ou pe dir?

Lutia Freminot: Definitivman. Par egzanp Lasanble Nasyonal, nou, met zot akoz nou ti krwar ki zot pe vin travay pour nou. Me i sanble ki non. Zot pa pe vin travay pour nou me zot pe vin travay pour zot pos. Sa nou vwar tou le zour.

The People: Ki parti politik ki ou pli krwar ladan Sesel ?

Lutia Freminot: Mwan definitivman toultan mon’n kwar dan Parti Lepep. La avek sa nouvo non “United Sesel”, mon zis espere ki nou a pli ini antre nou e sa i ava ankouraz lezot dimoun pour vin anver nou pour rod solisyon pour zot problenm.
Nou nou bezwen pozisyonn nou byen e montre dimoun ki nou ete. Se apre ki nou pou reisi fer lezot dimoun ralye deryer nou akoz zot pou’n war nou bann valer e kwa ki nou reprezante. Me tou pou konmans avek nou menm United Seychelles.

The People: Mon war ki ou en zenn ki annan en vizyon tre kler. Dapre ou kwa ki’n al mal avek nou parti ki ozordi nou’n bezwen war nou sanz non e apel United Seychelles ?

Lutia Freminot: En kantite keksoz in arive. En kantite keksoz i bezwen ganny aranze osi. Kekfwa avek sa nouvo vizyon United Seychelles zot pou annan en lot stratezi pour apros dimoun. Akoz la, nou bezwen al rod nou dimoun la. Zot bezwen ale eksplike akoz sa bann dimoun i bezwen retournen.
I pa en kestyon zis promet isi promet laba, me fer dimoun konpran ki si pouvwar i sap nou en zour en kantite Seselwa pou perdi- tou sa ki zot annan ozordi.
Seselwa lizye i ouver ozordi. Initil ou kasyet zot okenn keksoz. Ou bezwen vin fran la. Sa ki ou kapab fer, ou dir wi e sa ki ou pa kapab fer ou dir non, e ou eksplike akoz.

The People : En pwennvi ki mon pou met devan ou e mwa gete si ou partaze. Parti Lepep in adment ki in fer serten lerer, me selman Seselwa pa krwar dan lopozisyon menm si Parti Lepep pa parfe ?

Lutia Freminot: Wi, sertennman. Mon pa konnen si akoz sa bann dimoun i konnen ki depi lontan Parti Lepep i opouvwar e toultan nou’n annan en pei kot dimoun in viv tre byen. Mon krwar zot pa pare pour met zot konfyans dan okenn parti politik ki zot pa konnen. Zot pa pare pour pran okenn risk.
Me menm si mon dir sa, Parti Lepep letan i ti’n fer son fot i ti devret aranz son fot. Mon senserman krwar ki avek United Seychelles zot pou aprann zot leson.

The People : Konman en zenn ki tre entelizan, kimanyer ou war lezot zenn pe get lavenir politik dan sa pei ozordi?

Lutia Freminot: Zenn pa fasil pour dil avek konmela. Zot vin deplizanpli konfize. Sakenn pe dir pour zot. Zenn i tou le de kote. I annan ki Parti Lepep, aprezan United Seychelles e i osi annan bann ki lopozisyon.
Prezan si ou krwar pour dir ki United Seychelles i annan en pli bon vizyon pour Sesel, ou bezwen rod stratezi lo kimanyer ou pou fer zot war sa. I pa zis stratezi, me ou bezwen koz laverite. Sa i pli bon stratezi ki kapab egziste.

The People : Eski ou krwar ki dan United Seychelles nou annan sa bann zenn ki byen ekipe avek bann bon largiman pour fer lezot zenn war larealite ?

Lutia Freminot: Wi, nou annan, me selman nou bezwen en pe plis formasyon ek bagaz. Si nou ganny sa letan nou al lo teren, nou konnen ki nou pe al lager for e non pa lager fay.

The People : Eski ou frekant rezo sosyal ? Ki ou panse lo la ?

Lutia Freminot: Wi, mon azour avek. I annan en kantite keksoz ki nou bezwen amelyore. Dimoun pa kapab dir nenport kwa lo rezo sosyal. Pour nou kapab fer li, nou bezwen ’ go back to school”. Letan en dimoun in ganny en bon ledikasyon i pou konnen kwa ki ou kapab dir lo rezo sosyal e kwa ki pa normal pour dir.

The People: Eski dan ou lopinyon rezo sosyal pe promot valer moral dan pei oubyen i pe anmenn dekadans moral ?

Lutia Freminot: I annan en balans la. I annan dimoun ki servi li pour pas sa ki bon, me i annan lezot dimoun ki servi li zis pour tir zot fristrasyon e fer kankan. Mon pa krwar ki rezo sosyal ti ganny entrodwir zis pour dimoun donn nouvel lo lavi prive zot kanmarad.

The People: Ki ou tya kontan dir bann zenn lo nouvo mouvman United Seychelles ?

Lutia Freminot: Annou donn United Seychelles en sans. Parti Lepep in vin United Seychelles ozordi akoz zot krwar ki zot kapab fer en diferans pour Seselwa anba sa nouvo klima politik. Zot konnen ki zot sel mouvman ki pou kapab fer sa ladiferans.
Nou zenn nou bezwen ralye deryer zot pour donn sa sipor. Napa en lot parti ankor ki pou kapab inifye nou pei la kot nou ete ozordi.

The People: Akoz ki ou’n kontan Parti Lepep e la United Seychelles ?

Lutia Freminot: Parti Lepep in toultan dan mon fanmiy. Mon mon’n touzour en zenn ki’n vir vire avek Parti Lepep dan distrik. I annan keksoz ki mon’n apresye, me i osi annan keksoz ki enn ler ou war i merit ganny aranze. Me pa akoz sa ki mon pou zanmen vir ledo avek sa Parti.
La ki in sanz son non pour vin United Seychelles, mon pli determinen ankor pour ed li atenn son lobzektif pour kree en meyer lavenir pour tou Seselwa.

Menu