Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

I’n toultan ganny dir ki bann dirizan dan en pei i merit vin bann model pour lezot dimoun swiv.

Okour en rasanbleman avek etidyan lekol Mont Fleuri Segonder Merkredi, Prezidan Danny Faure ti montre egzakteman sa. Son diskour ti enn ki ti natirel akoz personn pa ti’n ekri nanryen pour li lir.
I ti enn ki ti sorti dan fon son leker.  Son vizit kot sa lekol i vin apre ki en etidyan ti lager avek en ansenyan e bles  li detwra semenn pase. Sa ti en lensidan ki ti sok popilasyon Sesel an antye. En lensidan kot etidyan ti atak mis ti osi ariv kot lekol Larivyer Anglez.
Diskour Prezidan Faure Merkredi ti baze otour lanmour e respe ki tou dimoun dan lasosyete  i bezwen annan pour kanmarad. Par egzanp:

1. Respe ki adilt i bezwen annan pour zanfan.
2. Respe ki zanfan i bezwen annan pour adilt.
3. Respe ki ansenyan i bezwen annan pour zanfan.
4. Respe ki zanfan i bezwen annan pour ansenyan
5. Respe ki zanfan i bezwen annan pour enn a lot.
6. Respe ki zanfan i bezwen annan pour zot prop lekor.
7. Respe ki zanfan i  bezwen annan pour zot paran.
8. Respe ki paran i bezwen annan pour zot zanfan.
9. Respe ki  tou dimoun i bezwen annan pour striktir Leta.
10. Respe ki Leta i bezwen annan pour tou sitwayen.
11. Respe ki zanfan i bezwen annan pour lenvestisman ki Leta ek zot prop paran i’n fer anver zot ledikasyon.
Lalis ti long, me Prezidan Faure ti pe koz pa zis konman Prezidan Larepiblik, me osi konman en model pour  lezot dimoun dan sosyete. Sa i totalman diferan avek kalite mesaz ki lopozisyon i pase avek zot siporter pandan zot bann rasanbleman politik e sirtou letan sezon eleksyon i konmanse.
Etidyan dan lekol konmela pe  lager avek zot ansenyan. Sa i kapab en konsekans direk kalite fason ki manm   LDS dan lasanble Nasyonal i konport zot lekor. Zot pa montre en sou respe pour striktir Leta. Zot pa montre en sou respe pour bann ansyen dirizan pei.  Zot pa montre en sou respe pour zot koleg  dan Lasanble  Nasyonal menm. Zot pa montre en sou respe pour Konstitisyon pei, eksepte bann bout ki dan zot lavantaz politik.
 Avek bann tel konportman, ki legzanp ki nou zanfan Seselwa pour gannyen ? Si zanfan lekol pe komans lager avek zot ansenyan, i annan ka kot zot i’n ganny enspire  dan en fason negativ par slogan “Pil Lo  Li” ki  lopozisyon in servi  dan 2 dernyen eleksyon e ki  zot pe kontinyen servi dan tou zot rasanbleman politik.  I’n ler pour zot reflesir byen lo sa kalite slogan e piblikman denons sa mesaz.
Prezidan Danny Faure  atraver son diskour Merkredi avek etidyan lekol Mont Fleuri i’n esey tou pour koriz fot lopozisyon par donn  nou zanfan Seselwa bann konsey ki bon e tre pozitiv pour zot byennet, pour zot ledikasyon e pour zot lavi an zeneral.
Se sa kalite dirizan ki Sesel i bezwen ozordi plis ki zanmen. E sa i kalite dirizan ki Prezidan Danny Faure i’n montre i ete.

Menu