Home_Right LANAONS-BANNER

Susbscribe to People

Pa tou dimoun ki pou alez ek sa nouvo lapros travay Lafors Lapolis Sesel. Me i pou domaz. Nou pa kapab akoz nou kontan bwar nou lakol dan diferan landrwa dan Viktorya ki nou krwar ki nou pe ganny pini. Pa akoz nou pa’n met seatbelt ki nou krwar ki nou pe ganny pini. Non.

Noule en lafors lapolis ki travay e protez nou koman en pep. Noule en lafors ki serye, disiplinen e profesyonnel. Zot pe fer sa premye pa dan sa direksyon, dan en moman ki i normal pour rekonmanse. I pa vedir ki lapolis in fel me i vedir ki i toultan ariv en loportinite pour konmans en nouvo sitiasyon ki ale ek en letan ki relevan.
Zis semenn pase, ti annan en lenpresyon ki i annan lensertitid dan pei kot i konsern krim. La i nou sans pour les lapolis pran kontrol sa sitiasyon. Zot pa pe desann dan semen pour vin lager ek personn. Zot pe azir proaktiv. Zot pe anpes krim. Zot pe detekte olye zis reakte.
Pa tou dimoun dan sa pei ki kontan lord ek disiplin. I annan ki dormi e swete ler zot leve tya ava annan dezord anvil. Zot viv lo sa bann sitiasyon. I annan ki swete war krim ogmante. Plis lakaz ganny kase e vole. Zot met politik o sant tou keksoz, e bliye ki nou tou Seselwa nou viv dan sa pei. Nou en gran fanmiy Seselwa. Ler viziter i get nou, zot war en pep diferan ras ki viv byen ansanm dan larmoni. Zot pa war rouz, ble, ver e ni zonn. Annou aret tonm dan lenbesilite politik e les lotorite fer zot travay pour nou koman en pep, pour nou sosyete. Se nou zanfan ki pou benefisye ek en sosyete pli annord e  disiplinen.

Menu