Home_Right

Susbscribe to People

Naddy Zialor i nouvo tyermenn Komite Brans Parti Lepep Grand Anse Mahe. Msye Zialor  ti aletranze letan zournal ‘The People’ ti koz avek nouvo tyermenn dan lezot distrik. Me la ki in retournen i partaz son pwennvi lo son nouvo rol e reponsabilite.

Naddy i dir e parey tou dimoun in remarke,  i annan bokou zenn ki determinen pour lev paviyon Parti Lepep e Sesel ankor pli o. Zot realize ki sa Parti in fer tre byen pour Sesel pandan sa dernyen 40 an e zot pare pour kit sa flanbo alimen pour ankor bokou letan.  I dir ki li i en zanfan Parti Lepep e personn pa pou kapab sanz sa. I’n swazir sa semen akoz i kontan ideolozi e prensip sa Parti.

The People: Kwa ki’n fer ou debout dan eleksyon Parti Lepep pour distrik Grand Anse Mahe?

Naddy: Ou konnen, mwan mon en zanfan Parti Lepep. Pour plizyer lannen mon’n aktiv, mon’n apre vwar sa nesesite e mon’n ganny aprose par plizyer dimoun dan mon distrik enkli mon MNA elekte ki ti demann mwan si mon pa ti a kontan ganny mete konman en manm nominen pour eleksyon lo komite egzekitif. Plitar apre plizyer konsiltasyon, i annan dimoun ki’n apros mwan e dir mwan ki petet konman tryermenn i ava en pli bon rol pour mwan zwe.

The People: Pandan bann lepok ki ou ti lo komite me ou pa ti tyermenn, ki egzakteman ti ou rol ?

Naddy: Mon’n aktiv lo kote lazenes pour en bon pe lannen dan Parti limenm. Apre a plizyer repriz kot in annan animasyon, mon’n toultan la devan pe diriz lafoul. An zeneral kot i konsern lazenes mon’n toultan en dimoun vokal e osi dan dernyen eleksyon mon’n afilye mon lekor avek medya sirtou letan nou pe koz “facebook.”

The People: Me la ki dimoun Grand Anse Mahe in met zot konfyans dan ou e ou’n ganny elekte konman tyermenn, ki ou anvizaze fer ?

Naddy: Premyerman mon ti a kontan dir mersi bann manm ki’n met zot konfyans dan mwan. I annan en latas ki ase enteresan devan mwan. An premye lye, mon panse ki nou annan en travay pour sofgard lentere Parti Lepep Grand Anse Mahe. Dezyennman, se travay pour ki dan prosen eleksyon Parti Lepep i reste sa Parti mazoriter. Me an menm tan mon  krwar ki nou annan en travay enorm pour nou fer vizavi koneksyon avek nou bann dimoun. Dan mon lopinyon mon santi malgre evolisyon, me a en moman donnen in annan en mank konfyans dan dimoun gradyelman. Se la ki zot in perdi sa koneksyon avek striktir Parti. Sa alor i pour enn mon latas pour regarde kimanyer nou kapab reste konekte avek nou dimoun e redonn zot konfyans.

The People: Me dan ou lopinyon, kwa ki’n fer sa mank konfyans arive ?

Naddy: Ou konnen, Seselwa i en pep ki ranpli avek lekspektasyon. Pour en rezon ou en lot, lanvironnman politik in fer ki nou pep in vin avek en lespektasyon vreman o. I malere ki politisyen lo lot kote latab in rod fason fer dimoun krwar ki zot kapab zwenn tou sa lekspektasyon. Me sa i pa neseserman leka.  
La aprezan, nou bezwen reste realis. Mank konfyans in vin pour plizyer rezon. Petet nou menm nou konman en Parti, nou bezwen al revwar e reget nou ideolozi. Nou bezwen al reget dan nou prensip, kwa ki nou’n manke. Kwa ki nou’n fer ki bon e sa i en fe akoz 40 an Parti in la. Pandan sa 40 an, nou’n fer en kantite e prezan nou bezwen get 40 an pli lwen.

The People: Naddy tou dimoun i war sa pti dezabilite fizik, me sa pa’n anpes zot fer ou konfyans e anpes ou partisipe, sirtou ki ou bezwen mont lo teren bokou ?

Naddy: Mon kontan ou’n lev sa pwen. I fer mwan mazin en prensip ki mon krwar ladan. En prensip fondamantal ki Parti osi pour plizyer lannen in koz lo la. Sa i “Legalite dan loportinite.” I vre ki mon annan sa pti dezabilite fizik me mwan menm mwan konman en endividi, mon parti politik ek Sesel, nou krwar dan bann legalite dan loportinite.
Mon pe al ganny 30 an sa lannen.  Parti Lepep in kree loportinite pour mwan e lezot dimoun kapab avanse dan lavi. Mon senserman  pa krwar ki mon dezabilite i merit en baryer. Okontrer i merit en loportinite pour Parti servi e montre vreman pour dir nou annan legalite loportinite dan sa pei. Mon en zanfan Grand Anse Mahe. Zabitan Grand Anse Mahe i konn mwan byen e zot konnen ki malgre mon dezabilite, napa ni baryer, ni frontyer ki limit mwan e fer mwan per.

The People: Savedir ou solid?

Naddy: Ah wi, tre solid.

The People: Kwa ki fer ou kontan Parti Lepep ?

Naddy: En zoli kestyon sa! Si mon vreman koz lo la, mon pour koze ziska demen. Me pour dir ou brefman. Mon rapel mon ti ankor annan 12 an. Mon ti al mon premye “rally” Roche Caiman. Se la kot mon ti vwar ki mon annan en serten lapartenans avek Parti Lepep, ki sa letan ti ankor SPPF. Me selman pour dir ou laverite, nou pa merit get en Parti konman en non selman oubyen en sif.
En parti ou bezwen get son ideolozi, kwa ki i reprezante e ki bor konman en endividi ou vwar ou ladan. E dan en parti ou pa kapab sanz ideolozi lannen apre lannen. Ou ideolozi, ou prensip ki ou krwar ladan i merit reste. Ou kapab sanz ou “brand”, me ou ideolozi i reste. E la mon pe konpran pli byen  letan ki mon grandi ki i annnan en prensip ki Parti in krwar ladan toultan e ki mwan osi mon krwar ladan.
1.Legalite loportinite ki en drwa fondamantal
2. Lazistis sosyal
3. Fer sir ki dimoun i ganny mete o sant devlopman
Alor mwan mon’n vwar mwan dan tousala e se sa ki fer mwan apartenir dan sa Parti.

The People: Ou pe koz legalite loportinite e la nou pe vwar ou pe travay kot Minister Lanplwa, ki ou responsabilite?

Naddy: Depi ler mon’n konmanse, mon pe travay dan “Special Employment Programme”. La spesifikman depi ler minister in fer serten restriktirasyon, mon pe travay anba “unemployment Relief Scheme Programme.” Mwa pe dil avek bann dimoun ki lo welfer e bann group ki vilnerab. Mon ede pour plas zot dan louvraz. Alor mon enn bann zofisye ki fer sa bann louvraz.

The People: Kimanyer ou vwar lavenir Parti Lepep ek Sesel an zeneral ?

Naddy: Parti i reste. Dimoun i vini e zot ale. Nou lavenir se ki dan sa klima politik ki nou ladan i en loportinite pour nou get nou rezilyans konman en Parti. Nou kapab vwar ki kantite solid nou solid. Nou osi vwar ki kote nou anvi anmenn pei dan fitir, Mon krwar ki sa moman in arive la pour nou regard tousala.
 Lepase i lepase, me selman se li ki pou definir nou lavenir. Mon vwar bokou zenn ki pe pran larelev dan Parti. Sa i donn mwan lespwar ki Parti i dinamik. Vreman nou pare konman en Parti pour anmenn Sesel dan sa lot zenerasyon. Parey mon’n dir pli boner, nou dan en zenerasyon kot lekspektasyon i o. Sa ki nou ti fer dan lepase ti pour zenerasyon oparavan. La nou bezwen fer e nou pe fer fondasyon pour zenerasyon lavenir. Alor ankor mon dir ki mon vwar en Parti ki dinamik. Nou’n ganny loportinite pour redres nou, regard nou direksyon e travay pour Sesel. Si nou reisi fer sa, Sesel pou annan en lavenir briyan. Koze i pou la toultan, me nou dan Parti Lepep, nou konnen ki nou anvi sa ki meyer pour Sesel e nou pou donn Sesel sa ki meyer.

Menu