Banner Home_Right

Susbscribe to People

LDS i zalou Parti Lepep.

Lenkyetid akonpanyen par bokou lafreyer in fer LDS konmans senm pti papye dan semen. Zot in tande PPLUS pe fer fraka e ki Seselwa pe lir sa bann mesaz pozitiv e edikativ. Byensir apre plizyer lesey pour blok PPLUS, zot in fel. Pour krwar ki lopozisyon in oule ferm labous Parti Lepep!
La zot dir annou fer sorti nou bann pti papye negativ e kas sa moral. I domaz pour LDS me lepep Seselwa in fatige ek negativ, larogans, kankan e rankin politik. Kontinyen pil lo kanmarad me les Seselwa viv an pe.

LDS pa koz lo mosyon Onorab Ghislain?

Kwa ki ti sitan ofansiv ler Onorab Ghislain ti repet parol nou granmoun ki letan travayer ti al tir gwano Assumption zot ti bezwen pran davans? Sa in ofans Lider Lopozisyon. I ti sot anler pre pour tous plafon.
Sa semenn Onorab Ghislain i lir son mosyon ki pe ankouraz gouvernman pour revwar son bann polisi avek bi ankouraz Seselwa viv en lavi an bonn sante ki a ede redwir lo kantite ka lanmor akoz maladi kardyo vaskiler. Zis bann Onorab Parti Lepep ki’n koz lo sa mosyon e bann MNA LDS in reste bousbe.
Kwa sa en lagrev kont mosyon sa onorab akoz in ofans father ? Sa boug zis i enpoz son volonte.

De lavwa pour LDS.

Nou konpran bon lentansyon SBC pour zwenn ek bann parti politik. Me nou pa konpran akoz ki tou bann parti politik anba LDS ti ganny lenvitasyon me zot ti war nesesite envit Roger Mancienne, lider LDS. Eski SNP ek son bann konfrer pa i form sa mouvman LDS ? Nwa konpran ki Lalyans Seselwa in tir lekor ek LDS, me akfer donn LDS de lavwa ?

Sa ki’n son soz.

I enteresan pour temwany sa lager ant Lalyans Seselwa e LDS. Nou ti dir an plizyer fwa ki zot in tir loulou dan trou e ozordi loulou pe mord zot. Lekel ki ti al tir SNP dan sa trou kot i ti ete ?
Pa Lalyans Seselwa. Lekel ki ti pe vid larzan dan Lalyans Seselwa pour tir Parti Lepep opouvwar ? Zot ti bliye ki si zot in ariv lo en tronn sete gras a Parti Lepep.
Oli zot dan Parti Lepep ? Ozordi zot pe dous parey dyab dan delo beni. Zot lager antre zot. Ler zot ti pe fer tim pour lager antoure kont Parti Lepep, nou ti get zot. Zot ti oule zet Prezidan Michel ater.
Ozordi sa msye i viv trankil e get zot anpaye. Zot ti pile bomaten ziska aswar. Zot ti vokal. Zot ti annan kouraz. Zot ti atoufer. La sa ki’n soz son soz pou bezwen soz zotmenm.

12 milyon sa endividi ti donn lopozisyon.

Sa endividi avek lorizin Endyen ti vann enn son biznes e donn en parti politik dan lopozisyon 12 milyon roupi pour zot ganny eleksyon resaman. Ozordi tou sekre pe sorti.

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found
Menu