Home_Right

Susbscribe to People

Zis zot senm lafreyer ek konfizyon

Marse pre pour pa kapab, selman fye li pour fer travay sal son kanmarad. Son bon zanmi i rakonte ki li ki anmenn lapoud mayok, Johnson baby powder, vim- konmdir angle whatever, ki dan laform lapoud, pour al fannen kot sa gro lakaz pour dimoun ekoute e krwar zis zot.
Senmen fer ou grimas, tou pe refoule. Sa ki fer ou fer sa, pa pou kapab sov ou nanm. Sa se mesaz ou bon dalon ki pa ti zanmen kontan ler ou ti rakont li ki zot lafors i sorti ek dyab.

Zot pe fer letour

Kreol pa pe pran zot presyon. Siporter pe rafale. Byen dezespere, sa gran  boug in fer kontak Uganda e Sid Afrik. Uganda, sa zwer pe anbet zotmorso pour ganny en pe larzan. Ler i fini anbet zot, sa zwer i telefonn son kontak Sesel e fer konnen ki zot boug pe fer.
Ya pe fer letour kontinan. I’n mont Langleter, nal en kou Budapes- zot in desann ek enn e kasyet li dan en lakonpanyen Sesel. Fodre vey li ek sa bann kontener. Zot in osi pas Madagascar, kontrer tantin laba i dir in travay me larzan pankor monte, zot nal en kou Kenya, la zot dan Uganda e Sid Afrik.
Akoz pa fou en lape. E fer parey nou pour tonm lo nou zenou pour priye.

4.30 siporter ti oule desann

Ler ti monte pour al rali, tou dimoun ti dan triko ‘Danny Out’. Ler pour desann, mazorite in tir triko. Pa fini, 4.30 olye al ekout zot dirizan, en bon pe in fini ariv lo zil eve pour pran bato. Zot dir zot pa enterese pour al ekout okenn koze. Zot oule retourn se zot.

Zot rapel sa dokiman?

Sa bann dokiman fannen boner bann lannen 90, i fer nou rapel sa ki pe pase dan nou pei. Nou konnen kote sa let ti ganny tipe. Lo ki typewriter e par ki. E ke ler ti ganny fannen partou kot tou legliz, eksetera pour senm lafreyer. Dezespere zot reviv zot vye teknik senm lafreyer?

 

 

Politisyen pou desid lo liv listwar dan lekol?

Tou sa ki zot dir i annan pour fer dan sa pei selman zot servi zot mazorite dan Lasanble pour koz lo fot dan liv listwar, kot non Wavel in mal ganny ekrir. Wavel Ramkalawan merit ekrir liv listwar dan lafason ki li i tya kontan zanfan i aprann, si i santi ki li i pli konnen. Klerman i pa oule listwar i ganny enterprete byen me plito dan lafason ki LDS tya kontan war.
Konmdir Msye Simon Gill, si zot oule koz lo lenterpretasyon listwar, fodre fer li byen e pa zis listwar modern me prensipalman listwar lepase akoz Sesel pa ti en Lerop. “Sesel ti viv dan lamizer. E Seselwa in travay, in trimouse pour devlop sa pei. I’n napa en baton mazik.”
Sa ki enportan dan liv listwar Sesel se lekel ki ti anmenn en lalit pour liber Sesel. Lekel ki ti rod Lendepandans Sesel? E kan ki devlopman pour en Sesel modern ti konmanse?

Afif i fer onte sez Spiker

Wavel i adres Afif koman Spiker laplipar fwa, e sa semenn klerman Spiker ti Wavel e nonpa Afif. Afif nek in flate e defann Wavel. Klerman pour tou dimoun ti annan en de pwa de mezir dan Lasanble. Afif ti en PS respektab dan gouvernman, ozordi in vin pti toutou Wavel.

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found
Menu