Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

Clive i tay siporter?

I marse byen vantar… avek en tit onorab, selman i kit miting olye kontinyen ekout zansla. Zabitan in aroz li- Ahmed ek Mancienne in met lanmen lo latet telman zot in onte. Zis 25 dimoun ki’n vin miting piblik. Tou in dakor ki MNA i pares.

Nou tir lesplwatasyon, zot reanmennen.

Wavel i pase dan son gro vwatir, probableman i mars dan ‘air con’. Son siporter i rente dan soley ek en plakar. Wi, en ta koze in ganny fer  dan Lasanble, zot in akiz en ta dimoun e donn tou kalite tit. Zot in konfiz dimoun ek en ta gro sif. LDS esper ‘investigation’ e zot a konn laverite.
Aret akiz dimoun pour nanryen ditou. Siporter LDS aret tonm dan latrap- pour krwar sa bann politik bonmarse ki zot bann dirizan i fer. Zot ganny manipile, me eski pa i’n ler pour zot servi zot prop lespri e ziz keksoz byen- baze lo laverite.

Lekel ki oule eleksyon; Pat oswa Wavel ?

La annou pa blanm zournalis. I bezwen annan kelken ki’n oule i vin demann Prezidan pour fer eleksyon. Ant Pat ek Wavel, lekel ki oule eleksyon? Apre konferans lapres, Pat in byen ankoler akoz i konnen ki Prezidan Faure pe travay. Alor lekel loter sa kestyon?  Silvouple pa anmenn pep Seselwa dan zot lager. Seselwa i kontan kimanyer gouvernman pe travay anba direksyon Prezidan Faure. I pe get Seselwa pa son dalon parey LDS dan Lasanble.
 
J.F in disparout

Apre ki in dir i pa pe fer faver okenn personn dan miting Corgat Estate, Jean-Francois in disparout dan Mont Fleuri. Zabitan i dir zot pa war li.
Pa zis sa, apre ki zot in elekte li pour ganny en gro saler e posibleman en gro loto ek son benefis Lasanble, i ti dir aret soutir bann ki pa travay ek welfer, pa soutir zot dan drog. J.F i konnen ki i pa bezwen zabitan akoz i’n dir i pa pe debout ankor. Deplis i vreman pa bezwen larzan Lasanble!

MNA facebook arete pour ‘drunk-driving’.

Tou dimoun i konn MNA facebook. Sa MNA LDS ki letan i koze nou war ki i inyoran, i ti ganny arete par lapolis pour dray anba lenfliyans lalkol. Gard ti fer li kit son loto e call en lot drayver pour vin sers li. Zabitan pe demande si lapolis in vreman teste si i ti anba lenfliyans lalkol oswa lezot lenfliyans. Zafer dimoun pa nou zafer me zafer menm!

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found
Menu