Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

Lekel sa gro sef ki oule fer disparet piti son met ?

Lenformasyon ki pe monte parmi lopozisyon menm, se ki enn zot sef i enplike dan sa konplo pour menas lavi e lavi zanfan serten dimoun kot lakour. Sa politisyen i’n pri dan sa sitiasyon apre ki lanket i’n devwal son nimero mobile, nimero lofis son parti, e son lofis travay.
I dir ki i pa konnen lekel ki pe menas sa zofisye lakour akoz bann kes ki enplik bann aktivis lopozisyon tel ki avoka. Sa ki enteresan dan enn sa teks se sa enn ki dir « si ou pa arete nou pou fer disparet ou piti… »

Lekonseyer pa le peyer

Ners i’n fer en ve pour sov lavi dimoun. Gouvernman i’n toultan valoriz bann ners, ensi ki tou travayer lasante. Nou salye zot kouraz dan en profesyon nob. Me fodre pa ki ners i les Beryl detourn zot lespri. Sa protestasyon le 14 Oktob pour rod plis logmantasyon pa byen. Gouvernman i annan lezot travayer pour konsidere. Nou tou travayer.
Dan lasante menm klinerz, drayver lanbilans, porters eksetera i travay dir e nou merit apresye zot zefor. Annan gratitid e swete ki kan gouvernman a kapab ya donn zot plis ankor. Toultan nou dir lekonseyer pa le peyer. Sa bann politisyen ki motiv Beryl zot annan larises personnel lo ledo sa pep. Kan eski  zot i’n pran ek lanmen drwat pour donn zot ek lanmen gos. Zot pran pour zot pos. Me zot oule servi ners pour kree dezord e abes zot profesyon.

Yes father kwa !

Initil aplodi father akoz sa sitiasyon fungus kot Larsiv. Pa father ki pe pey konpansasyon. Gouvernman i’n fer letid medikal e deswit i ti anonse ki zot pou pey konpansasyon pour bann ki’n ganny afekte. Father pe koz parti prive ki’n ganny afekte- eski ti neseser dir sa an piblik si an ka sa dimoun i’n konfye li? Touni en dimoun i konsern sa dimoun ek dokter. Sa size pa enn pour fer politik bonmarse.

Vann mwan sa Vila mwa konplete

Petet ti en dyok me sa boug ti oule sa vila pour li fini konplete. Kote i ti pou ganny larzan ? Lekel lo lalis ki ti pou son viktim ? I fatige dan lakaz, la i oule reste  dan vila?

Minis i travay dan lasanble

Konmela minis ki vin dan Lasanble i perdi preski en zournen travay. Minis Adam i annan li en sitiasyon an men, me olye demann lesansyel e les li ek son lekip al travay sirtou dan sa moman, nek zot vir an ron ek tou kalite kestyon e dan sa prosesis ede kree panik parmi popilasyon. I vre ki sa size ti enportan me Sesel pa kapab aford en tel panik. Nou annan en lendistri touris ki frazil.
Ler minis i dir pa panik pa ekout rimer, ekout sa ki minister pe dir, annou ekoute. Politisyen lopozisyon napa nanryen pour perdi, tandis ki lepep Seselwa zot annan tou pour perdi.

LDS i apel bann azan NDEA cowboy?

En minit zot pe felisit bann azan NDEA koman bann bon travayer me en sel kou zot pe kree konfizyon. Zot apel sa bann azan ‘cowboy’. Akfer donn sa bann non nou bann zofisye NDEA ki depi 2008 ziska la zot i’n riske zot lavi pour tir drog dan pei e zot ankor pe fer li. En kantite travay sa bann azan i’n fer ki’n anpes zot cowboy sali nou sosyete ek drog.

Kestyon pour JF demande

Jean-Francois i dir ek EU ed Sesel konbat drog. I merit dir Lapolis dekouraz bann MNA ki al ankour pour siport dilerz ek droger- aret zot e sarz zot pour konplisite par zot sipor. Dekouraz bann MNA ki mont prizon pour anmenn bwat manze pour dimoun ki’n kondanen akoz trafik drog. I merit demann leskiz EU pour sa MNA ki ti dir tap Sesel kot i fermal- son lendistri lapes. I merit eksplik zabitan Corgat Estate akoz i’n deside pour etabli en bon relasyon ek NDEA ?

Klark i anvoy lavwa

Bann klerk ki travay ek bann MNA pe vir an ron pe rode si Lasanble pou diskite si sa pti larzan klou ki zot i’n koupe pou donnen ou pa pou donnen.

Loizeau, veteriner i sonny zanimo

Onorab Loizeau ki konmdir limenm ‘mon koze konmela’, pa konn diferans an veteriner ek sanniter. Son bann prop koleg i’n donn lanmen riy li.

Father i dir sanksyonn sa boug

Nou tou nou ti tande live lo SBC kan father ti demann minis si pa kapab sanksyonn sa boug ki dapre konpran ti al Madagascar e swivan son retour Minister Lasante i’n bezwen tret li akoz sa ‘plague’ ki prezan Madagascar. Konmdir Minis annou fer sir sa msye i ganny son lasante avan nou koz pinisyon pour li. Father i konn zis pile.

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found
Menu