Home_Right

Susbscribe to People

“Manrmay lekol” i pran vakans.

Bann MNA anba Lasanble LDS in pran vakans. E parey zanfan lekol zot pou retournen an Septanm. Sa pti tyoun in byen fer nou riye.

LDS ase koz lazenes.

LDS, avanler ki zot koz lazenes, silvouple edik zot lekor kimanyer pour konport zot ek piti dimoun. Nou pa maltret en zanfan. Pour le moman nou poz sa la.

Lekel sa MNA LDS ki ti al fer kankan manze kot lekol?

Zot wa dir nou lekel sa MNA LDS ki ti al fer kankan manze kot en lekol? Dapre li son piti ki dan lakres pa pe ganny ase manze lo son lasyet. Menm si ansenyan ti eksplik li ki en zanfan sa laz son lestoman i pti, e i annan en serten kantite manze ki menm paran kot lakour i donn sa zanfan, sa MNA pa’n kontan tande. I’n servi son larogans, ki pa drol, e ensiste ki zansla i ranpli sa lasyet deborde.

Ferrari ou pa Spiker.

Jean-Francois Ferrari in Mardi esey ‘undermine’ Spiker. Me felisitasyon Spiker pour met li dan son plas. Letan son zwer pa’n la, Ferrari i krwar i ti kapab azir gro lebra pour met Spiker anba presyon. Lasanble ti’n pare pour pran detrwa bils me in annan nesesite pour anvoy sa bann bils pour prosennman swivan demann Kabinet bann Minis. Lasanble ek Legzekitiv i bezwen kapab travay ansanm pour en pli bon travay. Ferrari sa pa depan lo ou. Ou pa Spiker.

Saler 100 mil roupi pour politisyen Lopozisyon?

Aktivis in telefonnen pour fer demande, akoz ki serten gro sef dan lopozisyon pe rekolte en saler 100 mil roupi pour pa fer nanryen zis akoz en tit? Zot pa pe fer nanryen pour ed lezot e zot toultan pe akiz Parti Lepep. Antouka nou pa kapab reponn sa kestyon dan en lot fason, me dir ki bi politisyen dan lopozisyon se pa pour ed personn me zot lekor.
Politik pa’n zanmen annan pour fer avek dibyen oswa progre lezot me plito larzan pour anbelir serten politisyen dan lopozisyon. Nou tya osi fer remarke ki politisyen dan Parti Lepep, ki swa Manm Komite Santral ou tyermenn brans ek son komite pa rekolte okenn saler. Zot travay i volonter.

Arrisol, ki prosedir oule SBFA met an plas pour dimoun ki’n mor?

MNA Anse Boileau ti demann minis si napa prosedir pour anpese ki lon pran ek SBFA i zis ganny write off- sa byensir apre ki Minis Finans i’n dir ki write- off i aplik pour dimoun ki’n mor e bann ki dokter i’n sertifye ki pour rezon medikal pa kapab repey son lon. Arrisol, me ki prosedir ki oule SBFA i met an plas pour anpese ki loan bann dimoun ki’n mor pa ganny write off? Msye Onorab, sa bann dimoun in fini mor.

Si ti malis politik kimanyer Loizeau in ganny lon?

LDS in dir dan lepase e zot in donn sa lenpresyon sa semenn ki lon ki ganny donnen par gouvernman pour ed bann pti biznes i pirman politik. Me si ti politik kimanyer Loizeau in konfirmen devan Lasanble ki in deza ganny lon anba Yes Scheme pour son biznes? LDS i sitan envant larou pour fer politik, ki zot rabase e anpay zot lekor.

Pour ki rezon CEO SBFA pe ganny targete?

LDS i kontinyen target zofisye gouvernman ki afilye ek Parti Lepep. I pa nouvel ki lafanmir CEO SBFA se bann siporter Parti Lepep. To ou tar nou ti konnen ki LDS ti pou target sa madanm. Sa kalite viktimizasyon i entolerab. Nou pa kapab annan en Lasanble ki zis viktimiz dimoun nonpa akoz son travay, me akoz son afiliasyon politik.
Nou’n dir e nou repete, tou siporter Parti Lepep pou ganny targete, enn par enn par LDS. Menm pour bann ki taye pour al kasyet dan LDS zot pou ganny targete. I pa neseserman vedir ki sa ki LDS i dir dan Lasanble se laverite.
Anba proteksyon zot iminite zot kapab kree zistwar, envant non, e fer tou kalite akizasyon. Zot in ganny 5an dan Lasanble zis pour zot kapab tap zot oponan. Seselwa inifye zot lafors pour retir sa bann dimoun dan nou Lasanble.

Voler pe akiz son prosen voler.

En aktivis LDS i dir Bodanmyen pas sa pti mesaz e ki son met pou konnen lekel li. “Voler pe akiz son prosen voler. I pas son letan zis vol dimoun selman i servi son privilez pour akiz dimoun voler. Ou ki en gran voler. Ou ki demann dimoun prete gro gro sonm larzan ki ou pa rann. Lopozisyon pa pou kasyet ou pour lontan akoz zot pa kontan ou akoz ou deza pe donn zot nouvel.”

Fodre lotorite i get sa boug LDS de pre.

Sa boug LDS pe anmenn garson lekol segonder dan en biro pour en bann akt malapropo. I’n plis ki ler pour lotorite get ladan. Laprosennfwa nou pou fer tir portre e demaske sa boug ek son lespri malad.

Zabitan Ans o Pen fini dekouraze.

Kestyon MNA Ans O Pen dan Lasanble Mardi ki’n abord lo bann dimoun ki pa pe pey zot lon ek SBFA pe anmenn lakoler dan kanton. I annan serten zabitan ki pa tro kontan ki zot MNA in anmenn en kestyon ki aprezan pour afekte zot akoz pour en rezon ou en lot zot pankor fini pey zot lon. Menm si MNA pour servi largiman kestyon ti zeneral, laprosennfwa ya reflesir byen akoz SBFA ti ganny kree pour ed tou Seselwa ek zot fanmir ki anvi konmans en pti biznes.

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found
Menu