Home_Right

Susbscribe to People

  • The PEOPLE 15th February 2019

‘Worth his weight in gold’

Nou ganny dir ki “Nearly 1/2 of the world’s population – more than 3 billion people – live on less than $2.50 a day. More than 1.3 billion live in extreme poverty – less than $1.25 a day. 1 billion children worldwide are living in poverty. According to UNICEF, 22,000 children die each day due to poverty. In Seychelles we have no idea what the above means.” Les listwar devlopman nou zoli pei Sesel koz pour limenm Madanm ‘Editor’. Nou sa zenerasyon ozordi nou konsyan listwar nou pei ; e letan tou lapousyer in poze, nou zanfan zenerasyon demen pou kontinyen rakonte ! Nou sa fyer Kreol Seselwa ;
- Nou’n lalit e ganny Lendepandans pour Sesel ;
- Nou’n atenn restorasyon lentegrite teritoryal nou pei.
- Nou’n lite e ganny nou dinyite koman en pep ;
- Nou’n asir dinyite e draw tou travayer Seselwa ;
- Nou’n sanpyonn lakoz lemansipasyon bann fanm Seselwa ;
- Nou’n travay pour afirm nou lidantite Kreol ek nou kiltir ;
- Nou’n liber potansyel nou pep ;
- Nou’n diriz transformasyon Sesel, sorti en pti koloni pov, pour vin en pei avek en devlopman imen tre o.
Pa nou tou ki engra e mank respe pour nou paran. Nou pou kontinyen travay dir anba flanbo ‘United Seychelles’ pour batir lo sa fondasyon e reste angaze dan kreasyon en nouvo sapit pli briyan dan listwar devlopman nou pei byenneme !!!

  • Le Seychellois Hebdo Friday 15th February 2019

‘Faure’s infant army of advisors’

‘Zanmi pros mon bann zanmi’ pe derobe ou byen pli pir ankor pe demontre ‘a repugnant and dangerous trait’. I fer en largiman ki tou bann konseye Prezidan Faure se zis bann pti banben ! I enform nou ki akote 6 leres konseye – “Two weeks ago, a new advisor was appointed by the President. Laurie-Mae Lepathy-Ansah is working as the Communications Advisor in the Office of the President. Ansah, who according to her biography sent by State House has been living in the United Kingdom and for the past 12 years was working there as a Communications and Marketing Executive in various ‘leading businesses’.
She holds a degree in English. Her job description is to work closely with ‘the President, Members of the Cabinet, Special Advisors, Principal Secretaries and Chief Executives in helping to coordinate communications across the Government, with the aim of keeping the public well informed on Government policy and strategy in relation to the work of the Executive.’
Lepathy-Ansah is just 40 years old.” How sad ‘Zanmi pros mon bann zanmi’!!! Zis pour rapel ou ki 71% ouswa 70,252 nou popilasyon total i aze ant 15-64 an. Sa madanm i en Seselwa kin deside retourn dan son pei Sesel pour vin donn en koudmen. Me dir nou ‘Zanmi pros mon bann zanmi’ eski LDS osi pa zot partaz sa dezir pour atrakte nou Seselwa kalifye deor pei pour retournen e vin donn koudmen – alor oli problenm ???? – Oubyen ankor ennfwa se lipokrizi ! Finalman eski nou pe dekouver vre santiman LDS anver donn lazenes Seselwa plis loportinite ???
Annou ferm sa lanmenm ‘Zanmi pros mon bann zanmi’, ou pe dir nou ki pli gran perdant eleksyon prezidansyel ti en ‘infant’ ler i ti anvoy son sapo dan ring ?!!! This remark about ‘Faure’s infant army of advisors’ i byen malplase !!!

  • REFLEKSYON LEPEP

“Life is like a sea. We are moving without end.
Nothing stays with us.
What remains is
Just the memories of
Some people who
Touched us as waves”

Aman Shaw

“We the people shall rise up to the occasion in spite of all the odds! We are not down and out … don’t dare make that mistake!”

DOLOR C. ERNESTA

Lepep i Note, Lepep i kontinyen Note, nepli martir bann demagozi politik!

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found

Favourites

Menu