Home_Right

Susbscribe to People

Anna Holstein, ne Lespoir i en zabitan Roche Caiman. I Direkter pour Resours  Imen kot “Seychelles Revenue Commission.” I dir ki Parti Lepep i en parti ki son ideolozi in toultan bon e pou toultan reste relevan, selman nou dimoun ki bezwen onor zot. ‘The People’ ti intervyou Madanm Holstein sa semenn.

The People:  Konman en zenn, kimanyer ou  war sitiasyon politik an zeneral Sesel ?

Anna Holstein: Fransman pour dir, i en pe entans. Entans dan sans ki i mank nou en pe sa ledikasyon pour nou konnen ki direksyon  nou pe ale. Sakenn pe donn son lopinyon e i vin en sitiasyon kot i annan bann zenn ki pe perdi.
Zot pa konnen kot zot debout. Bann zenn ki la avek nou pe konmans doute, zot pe konmans kestyon e lenfliyans pe pran plas. Lefe ki nou en pti popilasyon avek 92 mil dimoun, nou war ki la i konmans annan sa pti divizyon. Bann sistenm teknolozi ki nou annan kot tou keksoz pe ganny filmen e tou keksoz pe ganny rikorde.  La prezan in vin plis  parti ki ti la avan.

The People: Akoz ki ou siport Parti Lepep e non pa en lot parti politik ?

Anna Holstein: Mwan Parti Lepep in dan mon leker depi toultan.  Depi ler mon’n ne, mon’n sorti dan en fanmiy militan. Nou’n grandi avek en prensip ki nou konnen kot nou sorti, me nou pa konnen kot nou pe ale. Nou apresye sa ki nou annan e nou santi ki Parti Lepep i en parti ki annan nou a ker. I gid ou e i donn ou sa lafors.
Wi, avek Parti Lepep, mon santi ki mon en  zanfan Seselwa. I ouver laport pour tou dimoun kapab progrese e fer ou lavi epanouir. Pour mwan sa in parti ki’n dan mon kote ziska la.

The People : Kwa ki ou krwar i bon avek Parti Lepep e kwa ki ou krwar i merit ganny aranze ?

Anna Holstein: Parti Lepep in toultan solid. Letan enn i tonbe, nou relev kanmarad. Me sa ki bezwen aranze se nou dimoun. Son ideolozi pou toultan solid, son sistenm ki i anvi met an plas pour toultan solid. Me nou dimoun ki konsider zot konman siporter Parti Lepep zot bezwen pran zot responsabilite.  
Zot merit anpes dimoun kapab dir ki sa i en lepep, me i pa konnen ki i pe fer. Alor nou bezwen fer ki letan nou dir ki nou en lepep a ker nou reflekte li dan nou aksyon.

The People: Eski ou krwar ki Parti Lepep i popiler parmi bann zenn ?

Anna Holstein: An se moman, mon pa pou kapab dir ou wi e mon pa pou kapab dir ou non. Letan ou gete, en pe nou bann zenn pe ganny enfliyanse par medya sosyal. Se lanmenm la ki nou bann zenn ki konnen kot nou sorti e kot nou pe ale, nou bezwen redi zot avek nou. Remet zot dan sa fanmiy avan ki nou perdi zot akoz bann move konsept.

The People : Me medya sosyal i pour tou dimoun. Si lopozisyon i kapab servi li, nou osi nou kapab fer li. Ki ou panse?

Anna Holstein: Vwala ! Sa ki nou bezwen fer se “reverse psychology”.. Si lopozisyon i oule esey servi medya sosyal pour enfliyans nou zenn dan bann fason negativ, annou pa antre avek zot dan sa bann fason negativ.
Nou pa bezwen konmans zoure, ensilte e maltrete, nou bezwen tourn li dan en fason pozitiv.  Nou bezwen demann zot kestyon.
Si zot war ki en keksoz i en problenm, I en sitiasyon pa normal, nou bezwen demann zot ki nou kapab fer pour amelyor sa  keksoz. Nou bezwen vin pozitiv dan sa ki nou fer lo medya sosyal e dan lafason ki nou apros dimoun an zeneral.

The People: Ki ou lopinyon  lo Prezidan Danny Faure ?

Anna Holstein: Son lapros i totalman diferan avek lezot Prezidan i pe war keksoz diferaman. Li i pe pran en “bird eye view” olye ki i pe pran par dan sa prosesis. Li i pe get nou tou par anler, ki swa ou siport Parti Lepep ouswa ou siport Lopozisyon  pour li kapab diriz pei an zeneral. Pour mwan mon apresye sa.
Wi, i annan lepep dan son leker. I sorti dan Parti Lepep. Me selman i pe fer sir ki tou dimoun i ganny akadre akoz i Prezidan Larepiblik Sesel. Nou aprezan nou bezwen konpran ki son filozofi. Konman en lider i pou diferan avek Msye René osi byen ki Msye Michel. Nou bezwen ralye deryer li pour siport son ideolozi e an menm tan siport ideolozi nou parti.

The People: Ki ou lopinyon lo Lasanble Nasyonal ?

Anna Holstein: Tou keksoz i ouver la.  Lenz sal i nepli ganny lav antre fanmiy. I ganny lave tou tou dimoun tande an piblik. Me nou, espesyalman nou bann manm ki dan Lasanble, nou bezwen konsyan ki nou fer nou bezwen war kimanyer nou apros keksoz e kimanyer nou get keksoz.
Lopozisyon pe servi zot  mazorite e zot pouvwar byen menm pour fer sorti en kantite keksoz. Nou bezwen konnen kimanyer nou pou bouz devan e nou pa tonm dan sa serk visye pou vin lo defans toultan. Nou bezwen reste pozitiv e annan lafwa dan nou parti.

The People: Konman en zenn, kimanyer ou ti a kontan war sa pei alavenir ?

Anna Holstein: Mon tya kontan viv dan en pei kot letan ou sot deor ou napa lafreyer. Ou marse apre 6 er diswar, ou napa lafreyer. Ou met en keksoz lo medya sosyal, ou napa lafreyer.
Mon anvi vin dan en Sesel kot sa 92 mil dimoun ki nou annan, nou tou nou viv konman frer ek ser Seselwa. Ki nou retir sa divizyon dan nou leker. Politik i en “dirty business”. Politik i politik. Me alafen dizour nou bezwen realize ki nou sorti dan en pti zil dan milye  Losean Endyen. Nou bezwen montre en laspe pozitiv e nou bezwen montre plis pozitivite dan nou aksyon.
Sa i pou fer nou kapab fer fas pli byen kont bann fleo ki afekte nou tel ki drog, lalkol, labi, neglizans zanfan. Nou pa pou kapab tir sa bann fleo totalman akoz imen i imen, me selman nou ti a kapab redwir zot.
Nou bezwen retourn dan sa Sesel ki nou ti konnen 10 an ou 15 an pase kot tou keksoz ti en pe pli trankil. Nou pa ti pe viv dan lafreyer ki nenport ki keksoz i kapab arive nenport ki ler. Ozordi nou pe viv dan lafreyer e dan laterer.

The People: Eski ou krwar ki i annan en lot parti politik ki kapab diriz Sesel apard Parti Lepep ?

Anna Holstein: Fransman pou dir non ! Me selman sa ki mon ti kapab dir la se ki bann dirizan Parti Lepep ki la aktyelman zot bezwen ekout en pe pli lavwa bann zenn ki siport parti.
Zot bezwen ekout en pe plis ki bann profesyonnel sorti dan parti pe dir. Sa i pou fer sir ki demen letan zot in “retire” oubyen zot in kit nou, nou pou annan sa group deryer ki solid pou kontinyen diriz nou. Si nou pa ekoute nou riske perdi sa bann dimoun.

The People : Kimanyer ou war lavenir politik Sesel apre sa 2 prosen eleksyon ?

Anna Holstein: Parti Lepep pou sorti venker. Akoz la menm si lopozisyon pe met tou lenz sal deor, zot pa pe realize ki roten retour i fermal osi. Mon krwar ki Parti Lepep pou reste solid e fason ki nou pe pran keksoz la, pou fer nou ganny laviktwar. Sirtou lafason ki nou Prezidan pe diriz pei i bon. I pe ganny konfyans lepep Seselwa, pa zis dimoun ki siport Parti Lepep, me tou dimoun. I pou fer sa diferans.

Menu