Home_Right

Susbscribe to People

Ron Felix i en zabitan Cascade e i annan 33 an. Konman profesyon, i en arsitek.

Pour ariv sa zistans, in fer son letid Cuba pour 6 an. Letan ti vini sorti liniversite, i ti travay 3 an avek gouvernman. Me la pour le moman, i annan son prop biznes. Son biznes i apel R & R Architects. Anplis i annan en biznes kontrakter ki in fek lanse. I annan en pasyon pour politik sirtou Parti Lepep ki depi sa semen in vin United Seychelles.
Avan ler ki nou ti lans dan en konversasyon politik, avek li nou zournal ti anvi konn en pe plis lo biznes Ron Felix. Ki bann travay ki i fer egzakteman ?
Ron ti dir nou ki plito fer bann apartman rezidansyel e komersyal. Me ofir e an mezir ki son biznes i devlope, ya gete kwa ankor ki i pou lans li ladan. Apre sa “The People” ti koz ek li lo politik. Dan sa intervyou ou kapb konn son fason panse e son vizyon pour Sesel.

The People: Ron ou enn bann premye dimoun pour ganny sa privilez pour koz lo United Seychellles ki’n ranplas Parti Lepep konman en parti politik. Ki ou panse lo sa nouvo mouvman ?

Ron Felix : Sa i en bon linisyativ ki parti in pran. Enn, i donn nou parti en nouvo lelan. Mon krwar ki sa ki bann siporter ek manm parti ti pe espere avek pasyans.
Sa mon krwar i pou repozisyonn nou lo lasenn politik konman sa “leading party” ki i annan Sesel. Nou’n la tou sa lannen e sa i pour rekonfirmen ki nou ankor en gro lafors dan politik Sesel. Sa nouvo non i pou konfirm sa.

The People : Be depi kan ki ou pe siport sa parti ?

Ron Felix : Mon krwar depi mon nesans. Monn grandi ladan. Me monn plizoumwen konmans “involve” dan son bann aktivite apre ki monn retournen sorti letid an Cuba. Monn la oparavan, me selman mon pann lo “forefront”.

The People: I annan sa krwayans ki bann zenn e sirtou bann ki byen edike parey ou, zot plito siport lezot parti politik. Kwa ki atrakte ou avek United Seychelles e son predeseser Parti Lepep ?

Ron Felix : Fransman pour dir ou mwan mon annan parti aker akoz depi pti monn ladan. Mon pa’n ne dan en fanmiy ris, me dan en fanmiy modest. Si mon ti pou depan lo mon fanmiy pour ariv kot mon ete ozordi, mon pa ti pour war mwan la ozordi.
Si parti pa ti’n met bann striktir anplas i pa ti pou posib. Mon rekonesan anver parti pour ed mwan ganny mon letid ek mon karyer e tou sa ki mon ete ozordi. Se pour sa rezon ki mwan mon siport sa parti ozordi. Mon tya kontan sa ki mwan mon’n benefisye, bann lot zenerasyon Seselwa zot osi zot benefisye.

The People ; Avek United Seychelles, eski ou war ki i annan en nouvo lespwar pour sa parti kontinyen diriz Sesel?

Ron Felix : Wi definitivman. Apre rezilta bann dernyen eleksyon, i annan manm ki ti pe bes lebra. Nou ti pe esper sa nouvo keksoz ki pour remet sa dinanizm dan parti. Sa nouvo non ek fason fer mon krwar i pou ed parti “regroupe” e al rod nou bann dimoun ki ti la avek nou me pour en rezon ou en lot zot in rekile..

The People : Konman en arsitek, dan en sans ou osi en artis, eski sa nouvo non ek logo i enpresyonn ou ?

Ron Felix : Wi definitivman. Premye fwa ki mon ti war li, i ti enpresyonn mwan. I vreman senp, me i dir bokou dan limenm. Sa non US i pa vedir zis siporter United Seychelles, me tou Seselwa. I pa en slogan ki annan en konotasyon partisan, me i an zeneral pour tou Seselwa. Tou Seselwa i kapab asosye li avek sa non e logo fasilman.

The People : I annan en konmanter lo rezo sosyal ki pe dir ki nou’n kopi slogan e logo en lot parti politik, Ki ou panse ?

Ron Felix : Non, mon pa partz sa lopinyon ditou. Dabor sa non United Seychelles i sorti dan nou parti orizinal SPUP. Nou annan United apre Seychelles. Mon mazinen sa ki’n travay lo sa nouvo non in konsider sa e pran li an kont.

The People: Me lo son grafik ?

Ron Felix : Dapre mon konesans, paviyon Sesel, nou kapab servi son kouler dan nenport ki keksoz ki nou fer. Nou pa servi li konman sa paviyon limenm, me son bann kouler. Personn pa kapab dir ki okenn personn in kopi lo zot.
Napa personn ki annan monopoli lo sa bann kouler e fason ki zot ganny servi. Tou dimoun i kapb servi sa bann kouler kimanyer ki zot oule san okenn problenm.

The People : Ankor parey mon’n dir ou lo konmansman, ou enn bann premye dimoun ki’n ganny sa privilez pour koz lo non United Seychelles, Ki ou tya kontan dir lazenes Seselwa ?

Ron Felix : Mon tya kontan dir lazenes Seselwa asize e reflesir, Sa ki ti’n bes lebra, sa ki ti’n dekile avek parti, annou get sa United Seychelles konman en nouvo mouvman ki I annan byennet lepep Seselwa aker.
I definitivman annan byennet bann zenn aker osi. Sa mouvman i annan en vizyon pour tou dimoun e alor mon dir zot pozisyonn zot lekor dan sa mouvman pour zor prop dibyen e lavenir
Bann zenn zot merit aret krwar tou sa ki zot tande e war lo medya sosyal. Rod en lavenir pour zot. Laplipar ditan se bann keksoz negativ ki ti ganny dir lo Parti Lepep.
Me zenn pa zanmen ganny dir ki en lot parti politik pou fer pou zot. Zenn i bezwen konpran ki apre ki zot in pas en kantite letan lo medya sosyal e ekout tou kalite keksoz, apre zot bezwen fer fas avek lavi an deor e rod sa ki bon pour zot ek zot fanmiy. Medyal sosyal pa pou anmennen sa bann keksoz kot ou. Ou bezwen fer ou prop zefor.

The People: Eski medya sosyal dan ou lopinyon i plis pozitiv oubyen negativ ?

Ron Felix : I tou le de kote. Medya sosyal i en platform lib ki nenport ki dimoun i kapab servi. Pour United Seychelles mon war li i en keksoz pozitiv akoz se sa ki ti nou defayans dan lepase sirtou dan sa bann deryen eleksyon. Nou pa’n ase aktiv lo rezo sosyal e nou oponan in kapitaliz lola pour kapab fer ladiferans.
La avek nou nouvo” brand”, nou osi nou bezwen lans nou lo medya sosyal konman en “Counter Attack”. 90 % zenn ozordi i lo rezo sosyal, nou nouvo mouvman i kapab servi sa fason pour pas bann mesaz avek bann zenn e zot pou fasil pour konpran e asimil sa bann keksoz ki pe ganny dir. Nou annan dimoun tre konpetan pour fer li.
I kler ki lo kote bon prensip e leker pour nasyon Seselwa, Parti Lepep e la aprezan United Seychelles i lwen par devan tou lezot parti politik dan Sesel.
I zis ki nou bezwen lager kont tou bann negativite dan sosyete ki lopozisyon i servi pour atak nou.
Me la ki nou’n konpran egzakteman kimanyer zot travay e lazenes in osi war ki zot vre azanda, United Seychelles i lo bon semen. Lazenes Seselwa i annan zis pour JOIN US.

Menu