Home_Right

Susbscribe to People

Hethel Jean i en zenn zabitan Mont Fleuri ki annan zis 22 an. I annan en fiy 3 an e i en ansenyan par profesyon. I en zenn ki annan sa vizyon pour li travay byen e elev son fiy dan en fanmiy stab. I trankil e i kontan son lanvironnman lakour e travay plis ki okenn lezot landrwa.
An gro, i legzanp sa kalite zenn ki tou paran ti a swete annan.
Me letan ou antre dan en konversasyon politik avek li, menm dan son fason trankil, ou war ki Hethel i annan en kantite pour partaze. Konmdir koze, i tyek byen sa ki pe pase otour li e fer son bann konklizyon personnel byen enformen san les li ganny enfliyanse. Malgre son lopinyon, i pare pour dir fran kot i byen e osi kot i mal. Anplis, i fer li dan en fason tre sivilize e avek respe pour tou dimoun.
Nou zournal ti aprofondir en pe lo sa ki Hethel i panse lo sa ki pe arive dan nou pei ozordi. Atraver nou seri kestyon, i donn nou son larepons lib lo sa ki i obzerve otour li.

The People: Konman en zenn, kimanyer ou war sitiasyon politik an zeneral dan Sesel?

Hethel Jean; Sitiasyon politik i en pe balanse an se moman. Menm si i annan dimoun ki pe dir ki Parti Lepep pe koule, sa pa vre ditou. Okontrer, sitiasyon pankor vin grav parey ki dimoun i oule fer nou krwar.
De zour an zour keksoz i montre ki i annan ankor en kantite lavi e lespwar pour sa parti dan politik Sesel e en kantite dimoun i siport li. Parti Lepep i byen vivan e sa ki krwar dan en fason diferan, zot pe fer en gro fot.

The People: Akoz ki ou siport Parti Lepep e non pa en lot parti politik?

Hethel Jean; Premyerman in konmans dan disan mon kapab dir, akoz mon manman se Nelda Auguste ki en gran aktivis Parti Lepep. I ti kandida pour distrik Mont Fleuri dan dernyen eleksyon Lasanble Nasyonal.
Mon’n toultan avek li letan i ti DA e kordinatris kot Maisan Du Peuple, mon’n toultan al bann “rally” avek li. Mon’n war bann benefis e bann bon keksoz dan sa parti e sanmenm ki fer mwan reste la.

The People : Kwa ki ou krwar i bon avek Parti Lepep e kwa ki ou krwar i merit ganny aranze?

Hethel Jean; Kote ki bon se ki mon krwar ki Parti Lepep i ekout dimoun. Me kot i kapab aranze se lo kote aksyon. Apard sa pti problenm aksyon, mon pa war bann gran defayans.
Zofisye sa Parti pou touzour apel ou e ekoute ki ou annan pour dir, me kekfwa apre, serten dimoun i kapab pran ou ka en pe alalezer e la kot aksyon pa swiv.

The People: Eski ou krwar ki Parti Lepep i popiler parmi bann zenn?

Hethel Jean; Depi sa rezilta eleksyon 15 lo 10, bann zenn i ganny enfliyanse en kantite par lasosyete. Par egzanp, pran sa sanson “Pil Lo Li”, i annan zenn pa pe enterese avek kwa ki bann mesaz ladan pe vreman dir. Pour zot se zis sa sanson ki enteres zot akoz zot dalon pe sante. Zot ganny enfliyanse par sa ki popiler dan lasosyete san pran kont si sa keksoz i annan valer ek moralite ladan.
Nou dan Parti Lepep, nou bezwen osi al deor. Me pa pou fer parey LDS i fer, me okontrer pou montre nou zenn kwa ki annan valer moral ladan e ki pou ed zot ver en meyer lavenir. Nou bezwen remet nou Parti devan avek bann zenn zis parey in toultan ete dan lepase letan nou ti annan mazorite dan Lasanble Nasyonal.
Mon en ansenyan e mon zwenn en kantite zenn tou le zour. Fransman mon pou dir ou, en kantite pa matir dan lafason ki zot get politik. Zot pa servi zot lespri, me zot senpleman ekout lezot. Letan zot sant “Pil Lo Li”, zot pa demande si sa bann dimoun i annan keksoz ki zot pe mazinen pour fer lavenir nou menm bann zenn vin pli meyer.
Rezo sosyal i osi pe zwe en rol dan fason ki zenn i abord politik. Akoz zot dalon in met sa lo “Facebook”, nou pa oule depler li. Menm si i mal, nou osi nou dir sanmenm zis pour fer plezir nou dalon.
Zenn pa pe demande pour ki rezon en dimoun i met serten kesoz lo rezo sosyal. Laplipar ditan, sa dimoun i annan son rezon personnel ki zis li ki konnen e i pa pe dir personn sa. Wi! Nou zenn i ganny bokou enfliyanse dan en fason negativ par rezo sosyal. Sakenn pe dir pour li e dimoun zis pe koz lo keksoz personnel son kanmarad.
Sa i kapab fer en kantite kankan ek diskord dan en fanmiy e dan sossyete. Si nou dir ki lafanmiy i pilye en nasyon, alor mon krwar ki rezo sosyal pe detri lavi lafanmiy isi Sesel. Se lafason ki dimoun pe servi li ki fer sa.
Menm sa ki bann dirizan pei, ki swa dan gouvernman oubyen dan Lasanble Nasyonal i fer, tousala i ganny mete lo rezo sosyal avek en kantite konmanter. Menm zot vizit aletranze i ganny swiv apre met lo rezo sosyal. An se moman i annan enn sa bann vizit ki en dirizan politik ti fer dan Lenn ki pe sirkile lo rezo sosyal.

The People: Ki ou lopinyon lo Prezidan Danny Faure?

Hethel Jean; I koze e fer son konferans lapres tou le 3 mwan. Mon war ki i bokou pli trankil ki bann lezot Prezidan avan. Me parey proverb i dir “Silence is golden”. Mon zis annan sa konfyans dan Prezidan Faure, sa i en keksoz profon ki mon resanti.

The People: Ki ou lopinyon lo Lasanble Nasyonal?

Hethel Jean; Pli ale i vin zis en nespes kankan. I annan zour zot vini e zot debat en keksoz ase normal, me en lot zour zot retourn ankor dan kankan.
Sa i koumsa akoz mon krwar ki Lider Lopozisyon i anvi sa plas State House. Aprezan tou le zour li ek son bann MNA zot esey fer bann keksoz ki pou fors bann manm Parti Lepep reazir. Zot swe se ki bann manm Parti Lepep i kit Lasanble.
Dapre zot, sa i kapab fer Prezidan Danny Faure swa dizourd Lasanble Nasyonal oubyen demisyonnen.

The People: Konman en zenn, kimanyer ou ti a kontan war sa pei alavenir ?

Hethel Jean; Mon ti ankor vreman pti dan lepok Prezidan France Albert René, me zot dir mwan ki son bann prensip ki i travay avek ti tre bon. Si Prezidan Danny Faure i kapab adopte en pe sa bann prensip, mon krwar ki nou pou bouze. Parti Lepep pou osi repran kontrol Lasanble Nasyonal.

The People: Eski ou krwar ki i annan en lot parti politik ki kapab diriz Sesel apard Parti Lepep?

Hethel Jean; Mwan mon napa okenn dout. Mon 100% garanti ki Prezidan Danny Faure pou gannyen. Sa pa fodre personn dir mwan. I pe reste trankil, me i pe get tou keksoz ki pe arive dan son pei. I konnen kimanyer i pou travay pour li pran son laviktwar. Sa mon asire. Mon 100 % “sure”, 100 % garanti.
Lo kote Lasanble Nasyonal osi. Si tou siporter Parti Lepep i travay, mobilize mont lo teren pour fer nou kanpanny, mon asire nou pou repran nou mazorite. Dimoun dan distrik pe rod nou, zot pe esper nou akoz zot anvi konnen kwa nouvo ki Parti Lepep i annan pour ofer zot. Zot annan konfyans dan sa parti. Prezan se nou ki bezwen al ver zot.

The People : Kimanyer ou war lavenir politik Sesel apre sa 2 prosen eleksyon?

Hethel Jean; Dan distrik dimoun in fini war ki dan dernyen eleksyon Lasanble Nasyonal LDS in promet en kantite kesoz, me zot pa’n kapab delivre.
Prezan tou bann dimoun ki ti al vot pour zot pe re-rod Parti Lepep. Se nou aprezan ki nou bezwen donn zot en nouvo lespwar. Nou bezwen montre zot en nouvo vizaz ek en nouvo fason fer.

Menu